TOKİ Gaziantep Şehitkamil başvuru dönemi 30 Eylül’de başlıyor

TOKİ Gaziantep Şehitkamil başvuru dönemi 30 Eylül ile 25 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ Gaziantep Şehitkamil başvuru dönemi 30 Eylül’de başlıyor

26.09.2013

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayat verilen TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesinde başvuru dönemi için geri sayım başladı. 30 Eylül’de başlayacak başvurular 25 Ekim’e kadar devam edecek.

TOKİ Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Alt Gelir Grubu projesinde satışa sunulan 482 adet konut için başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesi aracılığı ile gerçekleştirilecek.

Konut fiyatlarının 57 bin 796 TL ile 76 bin 687 TL arasında değiştiği TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesinde 180 aya kadar vadelendirme imkanı var.

TOKİ tarafından yayımlanan projenin satış duyurusu ise şöyle;

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BEYLERBEYİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 480 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

“Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Alt Gelir Grubu Konut Projesi” kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen 480 konut 30 Eylül-25 Ekim 2013 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesi aracılığı ile aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Gaziantep il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)

3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

4. Kendisine, eşine ve velayetleri altındaki çocukları adına ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,  Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.)

7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

 3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru sahipleri;

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesi’nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 30 Eylül-25 Ekim 2013 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesi’ne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine ve konut tipine göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüshası da başvuru sahibine geri verilecektir.

3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Engelli Vatandaşlar ve

4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca 1.000.- TL. başvuru bedeli alınacaktır.

4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuruların kabul edileceği yer : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,

 Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

 Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

 Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) ibraz edeceklerdir. Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Evrak teslim etme aşamasında başvuru bedeli Bankaya yatırılacaktır. Eksik evrak ibraz edenler ve başvuru bedeli yatırmayanlar kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

1. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2. İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 6 Kasım 2013 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesi’nden geri alabilecektir. “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 2 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır. Kura çekim işlemleri konut tiplerine göre ayrı ayrı ve aşağıda belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. En az %40 Engelli Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;

 Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

 Konut sayısının %50’si kadar yedek alıcı belirlenecektir.

 Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

Asil hak sahipleri 6-29 Kasım 2013 tarihleri arasında, yedek hak sahipleri ise İdare tarafından ilan edilecek tarihler arasında sözleşme imzalama işlemleri sırasında aşağıda yer alan belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ve son 1 (bir) yıldır Gaziantep il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi; (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) (İl nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibraz etmeleri yeterlidir.)

2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi sözleşme imzalama işlemleri sırasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesi’ne ibraz ederek sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. (1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar hariç) Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

1. kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

1. kategoride, şehit aileleri, maluller (terör malulleri) ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmayacak olanlar, 2. kategori gaziler, 3. kategori engelli vatandaşlar ile 4. Kategoride belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini 6-29 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirecektir. Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez Şubesinde Sözleşme imzalayacak ve ayrıca peşinatı sözleşme imzalama aşamasında yatıracaklardır.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak sahipleri kura sıralamasına göre ilan edilecek tarihlerde işlemlerini yapacaklardır. Evrak ibraz etmeyen, sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİ;

a) 6-29 Kasım 2013 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gaziantep Merkez şubesinde “Konut Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel bilgiler ile birlikte kredi başvuruları Gaziantep Merkez Şubesi tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;

6-29 Kasım 2013 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır. Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Firma Bilgisi: Toki

Benzer Haberler

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Ankapark Son Durum: Açılış 2019 baharında

Ankapark Son Durum: Açılış 2019 baharında

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

Sağlıklı stok oranı için İstanbul'un 5, Türkiye'nin 4 yıla ihtiyacı var

Sağlıklı stok oranı için İstanbul'un 5, Türkiye'nin 4 yıla ihtiyacı var

İnşaatçılardan 2019 için temkinli mesajlar

İnşaatçılardan 2019 için temkinli mesajlar

İNDER'de yapılanma: İnşaatçılar Derneği üye kabulüne başladı

İNDER'de yapılanma: İnşaatçılar Derneği üye kabulüne başladı

İstanbul ofis pazarında son durum: Pazar 2018'i kiralardaki gerilemeyle kapadı

İstanbul ofis pazarında son durum: Pazar 2018'i kiralardaki gerilemeyle kapadı

Konut fiyatlarındaki artış eğilimi zayıflıyor

Konut fiyatlarındaki artış eğilimi zayıflıyor

İnşaat sektörü cirolarında artış durdu

İnşaat sektörü cirolarında artış durdu

Dönüşümde tek hedef: Riskli yapı kalmayıncaya kadar...

Dönüşümde tek hedef: Riskli yapı kalmayıncaya kadar...

Tarihi yapıların restorasyonla imtihanı

Tarihi yapıların restorasyonla imtihanı

Türk müteahitlerden 2018'de 19.4 milyar dolarlık uluslararası proje

Türk müteahitlerden 2018'de 19.4 milyar dolarlık uluslararası proje

Sabiha Gökçen'e ikinci pist yıl sonunda hazır

Sabiha Gökçen'e ikinci pist yıl sonunda hazır

Maltepe'de tapu için geri sayım

Maltepe'de tapu için geri sayım

Marmaray'dan 310 milyon yolcu geçti

Marmaray'dan 310 milyon yolcu geçti

EN ÇOK OKUNANLAR