TOKİ İstanbul 2014 başvuru şartları!

TOKİ İstanbul projeleri için başvuru tarihleri açıklandı. Ayrıca TOKİ hakkında merak edilenler için haberimizi inceleyebilirsiniz

TOKİ İstanbul 2014 başvuru şartları!

25 Ocak 2014 / Emlakwebtv
1)Başvuru şartlarına sahip olunduğu kanıtlanmadığı durumlarda; konut sahibi olmak isteyen kişilerin hakları iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere de bu bedel geri ödenir.

2)Başvuru yaptıktan sonra vazgeçenlerin hakları iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduk tan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

3)Başvuru işlemlerini üçüncü kişilerce vekaletname yoluyla başvuruda bulunabilir. Vekaletnamede yer alması gereken konular ise şöyledir:
-TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya,
-Konut seçmeye,
-Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya,
-Satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya,
-Taksitlerini yatırmaya,
-Konutu teslim almaya,
-Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırmaya,
-Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir hükümlerinin bulunması gerekir.

4)Satın alınacak konut seçme hakkı; konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.

5)Başvurulan ya da satın alınan konut inşaat aşamasındaysa eğer konutların bitmiş halini; konut tipi, kat planları, blok ön görünümleri ve yerleşim planı, İdarenin web sitesinde duyurularla birlikte yayınlanmaktadır.

6)Konutumu teslim alırken; Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli KDV hariç bedeldir. Satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak anahtar teslimi öncesinde konut bedelinin yüzde 1’i oranında (150 metrekare ye kadar olanlarda) KDV peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesinde uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilir.

7)Şerefiye bedeli nedir?
Şerefiye; yol, park, bahçe ve benzeri kamu hizmetleri sonucunda, bir yerdeki gayrimenkulün değerinin artmasıdır. Yerel yönetimlere bu değer artışı üzerinden verilen vergiye de şerefiye bedeli denir. Toplu konut uygulamalarında şerefiye bedellerinin hesaplanmasında konutların konumu (yola yakınlığı, cephesi, yüksekliği vb.) dikkate alınır. 

8)Konut alma hakkı iptal işlemi; sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

9)Hak sahibinin vefat etmesi durumunda konut hakkı yasal mirasçılarına intikal eder.

10)Taksit ödemeleri geciktir ya da ödenemezse şu işlemler uygulanır:
-Taksitlerin gecikmesi halinde sözleşmede yazılı olan oranda gecikme faizi ödenir.
-Alıcının, ödemekle yükümlü olduğu taksitler den birbirini izleyen en az iki taksitini ödeyememesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması halinde, sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda alıcının sözleşmesi iki ihtarname çekildikten sonra İdare tarafından feshedilebilir.

11)Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödenen taksitler; başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.

12)Kalan borç bakiyesini kapatabilir mi ya da indirim gerçekleşir mi?
Ocak ve Temmuz ayları olan dönem başlarında yeniden hesaplanan borç bakiyesine göre kalan borç kapatılabilmektedir. Borç bakiyesini kapatanlara indirim yapılmamaktadır.

13)TOKİ borç bakiyesinin kapanması halinde şu durumlarda indirim yapabiliyor: İnşaatları bitmiş, tapuları hazır ve belli bir süredir taksit ödemeleri devam eden projelerde kalan borç bakiyesinin peşin olarak ödenmesine yönelik indirim kampanyaları yapmaktadır.

Kampanya koşulları, bu projelerden konut satın alanlara, ilgili banka tarafından yazılı olarak bildirilmekte, ayrıca basın ilanlarıyla birlikte idarenin web sitesinde de duyurulmaktadır. İndirim oran ve koşulları, kampanya uygulanan projenin özelliklerine ve maliyet hesaplarına göre değişmektedir. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen hak sahiplerine TOKİ’nin özel sözleşme imzaladığı bankalar da kredi olanağı sağlamaktadır.

14)TOKİ evleri nasıl olacak?
-Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir.
-İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır.
-Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır.
-İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır.
-Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır.
-TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.

15)Konutlarda asansör var mı?
Dört katın üzerinde tüm bloklarımızda asansör zorunluluğu bulunmaktadır.

16)Özürlü vatandaşlar için konut projeleri var mı? Satış şartları nedir?
TOKİ tarafından yaptırılan projelerin bir bölümünde, belli miktarda konut, özürlü vatandaşlarımız için yapılmaktadır. Bu tür uygulamaların başvuru duyurularında özürlü vatandaşlar için ayrılan konut miktarı belirtilmektedir.
Bu konutların kullanımı özürlü vatandaşlarımızın kullanımına uygun olmakla beraber fiyatları diğer konutların fiyatlarıyla aynıdır. Özürlü vatandaşlarımıza yapılan konutlar genel kura dışı bırakıl makta, özürlülere ayrılan konut sayısından fazla başvuru olduğu takdirde özürlüler arasında kura çekilerek hak sahipleri belirlenmektedir.

17)TOKİ’nin ürettiği ticaret merkezlerinden açık artırma yolu ile işyeri satın alınır. Açık artırmanın yer ve tarihi ile satışa sunulan gayrimenkulün nitelikleri, Türkiye genelinde tirajı yüksek ulusal gazetelerde, yerel gazetelerde ve idarenin web sitesinde duyurulmaktadır.

18)Satın alınan konutlarda sorun çıkması halinde; müşteri kullanımı ile birlikte ortaya çıkan (kullanıcıdan kaynaklanmayan) eksik ve kusurları, TOKİ tarafından konutların kesin kabulünün yapılacağı tarihe kadar söz konusu projedeki yüklenici firmanın bulundurmak zorunda olduğu teknik elemanlara iletilmektedir. Ayrıca geçici site yönetimi de bu kapsamda gelen şikayetleri değerlendirmeye almaktadır.

Ayrıca, TOKİ bünyesinde görev yapan Şikayet Değerlendirme Şube Müdürlüğü, gelen her türlü yazılı şikayeti inceleyip değerlendirmekte ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

Firma Bilgisi: Toki