TOKİ işyeri ve konut satışı 7 Ocak’ta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 108 işyeri ve 1 adet konutu 7 Ocak 2014’te açık artırma ile satışa sunuyor.

TOKİ işyeri ve konut satışı 7 Ocak’ta

03.01.2014 

TOKİ’nin 108’i işyeri, 1’i konut olmak üzere toplam 109 adet taşınmazı 7 Ocak 2014 tarihinde teklif alma (açık artırma) ile satışa sunuluyor.

 Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankalar tarafından yetkilendirilmiş şubeler aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde müzayedenin yapılacağı salon önlerinde kurulacak stantlarda ve Banka şubelerinde başvuru kabul edilecektir.

Başvuru için gerekli evraklar

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,

- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

 muhammen bedeli 20.000.- (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için 2.000.- (Beşbin) TL,

 muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için 5.000.- (Beşbin) TL,

 muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin) TL ile 200.000.- (İkiyüzbin) TL arasında olanlar için 10.000.- (Onbin) TL,

 muhammen bedeli 200.000.- (İkiyüzbin) TL ve üstünde olan taşınmazlar için 50.000.- (Ellibin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.

 

Firma Bilgisi: Toki