TOKİ Konya projeleri 2015 başvuruları başladı

TOKİ Konya projeleri 2015 başvuruları bugün (22 Temmuz 2015) itibariyle başladı. Proje detayları için tıklayın.

TOKİ Konya projeleri 2015 başvuruları başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Konya’daki 2 projesinde başvuru süreci 22 Temmuz 2015 itibariyle başladı. Başvuru sürecinin başladığı TOKİ Konya projeleri 2015 şöyle;

1-TOKİ Konya Sarayönü 1. Etap: Toplam 45 adet satışa çıkarıldığı projede başvurular, Ziraat Bankası’nın Sarayönü Şubesi’ne 30 Eylül’e kadar yapılacak. Evler 65 bin ila 119 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılacak. 120 ve 180 aylık vadelerle konut sahibi olunabilecek projede aylık taksitler ise 308 liradan başlayacak. Projeye başvuru şartlarını aşağıda görebilirsiniz;

Alıcının;

a) T.C. vatandaşı olması,

b) Konya il nüfusuna kayıtlı olması veya Sarayönü ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

c) B1 tipi (2+1) konutlar için Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmektedir.)

 Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

d) Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

e) Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

f) Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır.

 

2- TOKİ Konya Sarayönü Ladik 1. Etap: 38 adet konutun satılacağı projede başvurular Ziraat Bankası’nın Sarayönü Şubesi’ne 30 Eylül’e kadar yapılacak. Evler 65 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak.

 

Firma Bilgisi: Toki