TOKİ Konya Sarayönü başvuruları için son 2 gün!

TOKİ Konya Sarayönü başvuruları için 2 gün kaldı. 23 Temmuz’da satışa çıkarılacak 45 adet konutun başvuruları Ziraat Bankası’nın Sarayönü Şubesi’ne yapılacak.

TOKİ Konya Sarayönü başvuruları için son 2 gün!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen TOKİ Konya Sarayönü projesinde toplam 45 adet konutun başvuru dönemi 23 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak. 30 Eylül’e kadar sürecek başvurular, Ziraat Bankası’nın Sarayönü Şubesi’ne yapılacak.

2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan TOKİ Konya Sarayönü Evleri için yüzde 12 ve 15’lik peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar 120 veya 180 aylık vadelerle ödenebilecek. Konutlar için ödenecek aylık taksitler ise 308 liradan başlayacak, 848 liraya kadar yükselecek.

TOKİ Konya Sarayönü projesine başvuru için yerine getirilmesi gereken şartlar ise aşağıda yer alıyor;

Başvuru sahibinin

a) T.C. vatandaşı olması,

b) Konya il nüfusuna kayıtlı olması veya Sarayönü ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmekte. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecek)

c) B1 tipi (2+1) konutlar için Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamakta.

 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmekte.)

 Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edecekler.

d) Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

e) Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklar.

f) Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacak. 

Firma Bilgisi: Toki