TOKİ Kütahya Pazarlar 2015 başvuruları başladı

TOKİ Kütahya Pazarlar projesindeki 68 adet konutun başvuru süreci 8 Haziran 2015 itibariyle başladı. Evlerin fiyatları 73 bin liradan başlıyor.

TOKİ Kütahya Pazarlar 2015 başvuruları başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen TOKİ Kütahya Pazarlar projesindeki 68 adet konutun başvuru dönemi 8 Haziran 2015’te başladı. Ziraat Bankası’nın Pazarlar Şubesi’ne yapılacak konut başvuruları, 30 Haziran 2015 tarihine kadar devam edecek.

Fiyatların 73 bin lira ila 90 bin lira arasında değiştiği TOKİ Kütahya Pazarlar projesinde 180 ve 240 aylık vadelerle konut sahibi olunabilecek. Aylık ödenecek taksitler ise 258 liradan başlatılacak.

TOKİ Kütahya Pazarlar 2015 projesine dair detaylı bilgileri aşağıda görebilirsiniz;

“Konut seçimini yapan alıcılar B1 Tipi (2+1) konut tipi için %12 peşinat 180 ay vade veya %15 peşinat 240 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

 Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

 B1 Tipi (2+1) konut tipi için borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, memur maaş artış oranı, ÜFE, TÜFE oranlarından en düşük olanı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme tarihini takip eden ay olup, ilk dönemsel artış Temmuz 2015 itibariyle yapılacaktır.

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

 Konut alıcısının T.C. vatandaşı olması dışında başkaca da bir şart aranmayacaktır.

 Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

 Proje kapsamındaki konutların anahtar teslimi sözleşme tarihi ile eş zamanlı olarak yapılacağından başlangıçtaki satış fiyatı ve teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönem artışı tutarları toplamı üzerinden hesaplanan toplam satış bedeli esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı tarafınızca peşin tahsil edilecektir. Ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, borç bakiyesine uygulanan artışlardan ilk taksit ödemesiyle birlikte peşin olarak, artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

 Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

 Satış işlemleri T.C Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

 Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.” 

Firma Bilgisi: Toki