TOKİ Malatya Merkez Alt Gelir Grubu başvuruları bugün başlıyor

TOKİ'nin hayat verdiği TOKİ Malatya Merkez Alt Gelir Grubu projesi için başvuru dönemi 11 Kasım 2013'te (bugün) başlıyor.

TOKİ Malatya Merkez Alt Gelir Grubu başvuruları bugün başlıyor

11.10.2013 

Toplamda 225 adet konutun satışa sunulduğu TOKİ Malatya Merkez Alt Gelir Grubu başvuruları 11 Kasım'da başlayacak, 27 Kasım'a kadar devam edecek. Konutlar için başvurular ise Halk Bankası Malatya İnönü Caddesi Şubesi aracılığıyla yürütülecek.

Kura çekilişinin 5 Aralık 2013'te yapılacağı TOKİ Malatya Merkez projesinde fiyatlar 61 bin 935 TL ile 76 bin 673 TL arasında değişiyor. Aylık taksitlerin 303 TL'den start aldığı projede konutlar 2+1 olarak tasarlandı.

TOKİ Malatya Merkez Alt Gelir Grubu başvuruları hakkında detaylı bilgi aşağıda yer alıyor;

(TOKİ) MALATYA MERKEZ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 225 KONUT)BAŞVURU DUYURUSU

Malatya Merkez Alt Gelir Grubu Konut Projesi” kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen 225 konut 11-27 Kasım 2013 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesi aracılığı ile aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul edilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
· Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600₺ olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600₺ olması gerekmektedir.)
5. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
· 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,
· 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,
· 3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
· 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
6. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ:
Başvuru sahipleri;
1. T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesi’nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.
2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 11-27 Kasım 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesi’ne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Engelli Vatandaşlar ve 4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca 1.000₺ Başvuru bedeli alınacaktır.
4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuruların kabul edileceği yer: T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesi
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:
Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
· Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
· Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
Ayrıca,
· Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”
· Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,
· Engelli vatandaşlarımız, Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 Engelli olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.
Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.
KURA ÇEKİLİŞİ:
1. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
2. İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
3. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. 3/5
5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 09 Kasım 2013 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesi’nden geri alabilecektir.
“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 05 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.
1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,
2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
3. En az %40 Engelli Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,
Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;
· Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.
· Konut sayısının yarısı kadar yedek alıcı belirlenecektir.
· Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.
SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
Asil hak sahipleri 16-23 Aralık 2013 tarihleri arasında, yedek hak sahipleri ise 24-31 Aralık 2013 tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemleri sırasında aşağıda yer alan belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ve son 1 (bir) yıldır Malatya Merkez il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi;
(Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) (İl nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibraz etmeleri yeterlidir.)
2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi sözleşme imzalama işlemleri sırasında T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesi’ne ibraz ederek sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. (1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar hariç)
Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.
1.Kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
1.Kategoride, şehit aileleri, maluller (terör malulleri) ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmayacak olanlar, 2. kategori gaziler, 3. kategori Engelli vatandaşlar ile 4. kategoride belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini 16-23 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirecektir.
Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesinde Sözleşme imzalayacak ve %12 peşinatı (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında yatıracaklardır. 4/5
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak sahipleri kura sıralamasına göre 24-31 Aralık 2013 tarihlerinde işlemlerini yapacaklardır. Sözleşme imzalama işlemleri sırasında evrak getirmeyen, Sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir.
Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNİN SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;
a) 16-23 Aralık 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Malatya İnönü Caddesi Şubesinde “Konut Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel bilgiler ile birlikte kredi başvuruları T.Halk Bankası Malatya İnönü Caddesi Şubesi tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir.
Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;
16-23 Aralık 2013 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinatı (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) sözleşme imzalama aşamasında yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
KONUTLARIN SATIŞ ESAS VE KOŞULLARI:
Malatya Merkez Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında, FG tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 83,15 m2 büyüklüğe sahip toplam 225 adet konut satışa sunulacaktır.
Şerefiyeli konut fiyatları ile belirlenen 2. Kategori Gaziler ve 3. Kategori En az %40 Engelli Vatandaşlar ve 4.Kategori Diğer alıcılar için satış koşulları ve başlangıç taksitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Firma Bilgisi: TOKİ

Benzer Haberler

Bakan Kurum'dan Kapadokya inşaatları açıklaması

Bakan Kurum'dan Kapadokya inşaatları açıklaması

İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde tarihi düşüş

İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde tarihi düşüş

Çanakkale depremi öncü değil, uyarıcı...

Çanakkale depremi öncü değil, uyarıcı...

Binanızın sağlamlığını ölçmede kullanabileceğiniz 7 kriter

Binanızın sağlamlığını ölçmede kullanabileceğiniz 7 kriter

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: En uygun kredi teklifleri

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları: En uygun kredi teklifleri

Murat Kurum: Türkiye'deki binaların yüzde 30'u riskli

Murat Kurum: Türkiye'deki binaların yüzde 30'u riskli

Ordu'da 7 riskli ev tahliye edildi

Ordu'da 7 riskli ev tahliye edildi

2019 demir yolu yatırımlarının yılı olacak

2019 demir yolu yatırımlarının yılı olacak

İstanbul Valiliği 'afet riski' taşıyan alanların tespiti çalışmalarına başlıyor

İstanbul Valiliği 'afet riski' taşıyan alanların tespiti çalışmalarına başlıyor

Mersin'de bina çöktü: Dikkat faciayı önledi

Mersin'de bina çöktü: Dikkat faciayı önledi

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 25.65 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 25.65 arttı

İstanbul Banliyö Hattı Son Durum:  Test sürüşü yapıldı

İstanbul Banliyö Hattı Son Durum: Test sürüşü yapıldı

Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Çamlıca Camii son durum: Cami tamam, külliye için geri sayım

Çamlıca Camii son durum: Cami tamam, külliye için geri sayım

İstanbul Havalimanı'ndan 4 yeni uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan 4 yeni uçuş

Yapı ruhsatlarında tarihi düşüş

Yapı ruhsatlarında tarihi düşüş

AVM sayılarındaki büyüme sürüyor

AVM sayılarındaki büyüme sürüyor

Konut stokunun yüzde 40'ı İstanbul'da

Konut stokunun yüzde 40'ı İstanbul'da

Kanal Edirne'de sona doğru

Kanal Edirne'de sona doğru

İstanbul Havalimanı metrolarının imar planlarına onay

İstanbul Havalimanı metrolarının imar planlarına onay

Yabancıya satışta olumlu rüzgar sürüyor

Yabancıya satışta olumlu rüzgar sürüyor

EN ÇOK OKUNANLAR