TOKİ memnuniyeti yüzde 65

Erdoğan Bayraktar, son 5 yılda TOKİ’den konut alan 37 bin 241 müşteri üzerinde yapılan ankette, genel memnuniyet oranının ortalama yüzde 65 olduğunu açıkladı

TOKİ memnuniyeti yüzde 65

4 Temmuz 2012

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, son 5 yılda TOKİ’den konut alan 37 bin 241 müşteri üzerinde yapılan ankette, genel memnuniyet oranının ortalama yüzde 65.44 olduğunu açıkladı. Milliyet’in haberine göre, Bayraktar, konut seferberliği kapsamında, idarenin inisiyatifinin dışında, daha önceden öngörülemeyen ve istenmeyen birtakım aksamalar yaşanabildiğini belirterek, çok hızlı bir şekilde bu durumların üzerine giderek, gereken teknik ve yasal önlemleri süratle yerine getirdiklerini söyledi.

Bayraktar, bazı durumlarda konut teslimlerinin gecikebildiğini belirterek, şunları söyledi:
“İşin yapımında arsaların tevhidi, proje yapımı, kamulaştırma ve mülkiyet işlemleri ile ilgili belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirememesi ve belediyeden alınacak izinler ile imar planı değişiklikleri gibi nedenlerle teslimde gecikmeler meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda yüklenicinin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini, öngörülen sürede yerine getirememesi durumunda, gerekçeli süre uzatmaları yıllardan beri verilebilmektedir. İdarenin konut alıcıları ile imzalamış olduğu sözleşmede öngörülmüş olan sürede konutu teslim edememiş olmasından kaynaklanan nedenlerle idare aleyhine davalar açılmaktadır. Bu dava sayılarını en aza indirgemek için, konut alıcıları ile idare arasında imzalanan sözleşmelerde, teslim süresi 24 aya çıkartılarak, azami teslim süresinin 30 ayı geçemeyeceği hükmü ilave edilmiştir.”

Firma Bilgisi: Toki