TOKİ Niğde Hıdırlık kura çekilişi 20 Eylül’de

TOKİ Niğde Hıdırlık projesi için kura çekilişi 20 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştiriliyor.

TOKİ Niğde Hıdırlık kura çekilişi 20 Eylül’de

TOKİ tarafından Niğde’de inşa edilen TOKİ Niğde Hıdırlık Evleri için başvuru dönemi devam ederken, kuralar 20 Eylül 2013’te çekiliyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül olan TOKİ Niğde Hıdırlık mevki projesi kapsamında 120 adet konut kura yöntemiyle satışta. 84.4 metrekare büyüklüğünde 2+1 olarak tasarlanan TOKİ Niğde Hıdırlık Evleri fiyatları ise 56 bin 487 TL’den başlıyor.

Taksitlerin 276.16 TL’den başladığı TOKİ Niğde Hıdırlık 2013 Evleri için yüzde 12 peşinat veriliyor. Projede 180 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunuyor.

TOKİ Niğde Hıdırlık kura çekilişi ve başvuru detayları aşağıda yer alıyor;

NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

“Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi” kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen 120 konut 26 Ağustos-13 Eylül 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi aracılığı ile aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Niğde il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisindebaşvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)

3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

4. Kendisine, eşine ve velayetleri altındaki çocukları adına ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

- Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.)

7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

-1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

- 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

- 3. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

- 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru sahipleri;

1. T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi’nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 26 Ağustos-13 Eylül 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi’ne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları Banka tarafından kategorisine ve konut tipine göre numaralandırılarak bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüshası da başvuru sahibine geri verilecektir.

3. Başvuru işlemleri sırasında 2. kategori Gaziler ile 3. kategori En az %40 Engelli Vatandaşlar ve 4.kategori olan diğer alıcı adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca 1.000.- TL. başvuru bedeli alınacaktır.

4. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuruların kabul edileceği yer : T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :

Başvuru sahipleri;

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

-Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

-Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,

- Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

- Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

-Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.

Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Evrak teslim etme aşamasında başvuru bedeli Bankaya yatırılacaktır. Eksik evrak ibraz edenler ve başvuru bedeli yatırmayanlar kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

1. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2. İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

5. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, 25 Eylül 2013 tarihinden itibaren T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi’nden geri alabilecektir. “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde 20 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kura çekim işlemleri konut tiplerine göre ayrı ayrı ve aşağıda belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3. En az %40 Engelli Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;

-Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile belirlenecektir.

-Konut sayısının %50’si kadar yedek alıcı belirlenecektir.

- Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır.

Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

Asil hak sahipleri 1-18 Ekim 2013 tarihleri arasında, yedek hak sahipleri ise İdare tarafından ilan edilecek tarihler arasında sözleşme imzalama işlemleri sırasında aşağıda yer alan belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan ve son 1 (bir) yıldır Niğde il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi; (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.) (İl nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibraz etmeleri yeterlidir.)

2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi sözleşme imzalama işlemleri sırasında T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesi’ne ibraz ederek sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. (1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar hariç) Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

1. kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

1. kategoride, şehit aileleri, maluller (terör malulleri) ile dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmayacak olanlar, 2. kategori gaziler, 3. kategori engelli vatandaşlar ile 4. Kategoride belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini 1-18 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirecektir.

Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden T.Halk Bankası A.Ş. Niğde Şubesinde Sözleşme imzalayacak ve ayrıca peşinatı sözleşme imzalama aşamasında yatıracaklardır. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak sahipleri kura sıralamasına göre ilan edilecek tarihlerde işlemlerini yapacaklardır. Evrak ibraz etmeyen, sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİ;

a) 1-18 Ekim 2013 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş. Niğde şubesinde “Konut Tahsis Belgesi”ni imzalayacaklardır. “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişisel bilgiler ile birlikte kredi başvuruları Niğde Şubesi tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;

1-18 Ekim 2013 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır. Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 30 ay içerisinde teslim edilecektir.

Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Firma Bilgisi: TOKİ

Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Zin D Diamond fiyatları

Zin D Diamond fiyatları

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

Avrupa Konutları Atakent 4’te 2. Etap satışa çıktı “Atakent 4 B”

Konut yatırımının avantajlı ülkesi Karadağ’a yatırıma çağırıyor

Konut yatırımının avantajlı ülkesi Karadağ’a yatırıma çağırıyor

Konutta yeni normal: Sağlıklı Ev!

Konutta yeni normal: Sağlıklı Ev!

Silverline pandemi sürecinde konut sektöründe atağa geçti

Silverline pandemi sürecinde konut sektöründe atağa geçti

425 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

425 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

Gayrimenkulde bireysel ve kurumsal yatırımcıların yeni gözdesi: KKTC

Gayrimenkulde bireysel ve kurumsal yatırımcıların yeni gözdesi: KKTC

Silverline’dan ‘100. Yılda 100 Umut’ projesi: Darüşşafakalı 100 çocuğa eğitim desteği

Silverline’dan ‘100. Yılda 100 Umut’ projesi: Darüşşafakalı 100 çocuğa eğitim desteği

‘Koronavirüs salgınıyla yaşam ve çalışma alanı tercihlerimiz değişiyor’

‘Koronavirüs salgınıyla yaşam ve çalışma alanı tercihlerimiz değişiyor’

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili  ev ve oturum fırsatı

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Çelik evler yaygınlaşıyor

Çelik evler yaygınlaşıyor

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

EN ÇOK OKUNANLAR