TOKİ’nin taşınmazları bugün ihaleye çıkıyor

TOKİ’nin mülkiyetinde bulunan 180 adet taşınmazın ihalesi 29 Mayıs 2014’te (bugün) yapılıyor. İhalede 144 işyeri ve 36 konutaçık artırma ile satılacak.

TOKİ’nin taşınmazları bugün ihaleye çıkıyor

29 Mayıs 2014 / Emlakwebtv

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) mülkiyetinde bulunan 144 adet işyeri ile 36 adet konut olmak üzere toplam 180 adet taşınmaz, 29 Mayıs 2014 yani bugün ihaleye çıkıyor.

Açık artırma ile satışı gerçekleştirilecek taşınmazlar için yapılacak ihaleye başvuru sırasında gerekecek belgeler şöyle;

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,

- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

 muhammen bedeli 20.000.- (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için 2.000.- (Beşbin) TL,

 muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin) TL ye kadar olanlar için 5.000.- (Beşbin) TL,

 muhammen bedeli 100.000.- (Yüzbin) TL ile 200.000.- (İkiyüzbin) TL arasında olanlar için 10.000.- (Onbin) TL,

 muhammen bedeli 200.001.- (İkiyüzbinbir) TL ve üstünde olan taşınmazlar için 50.000.- (Ellibin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri. (Alıcılar başvuru sırasında “Açık Artırma Satış Şartnamesi”ni imzalayacaklardır.)

 

Firma Bilgisi: Toki