TOKİ Restorasyon Kredisi 2016

Yıkılma ve yok olma tehlikesi yaşayan değerleri gelecek nesillere kazandırmayı hedefleyen TOKİ Restorasyon Kredisi 2016 başvuruları 1 Nisan'da başlıyor

TOKİ Restorasyon Kredisi 2016

Yıkılma ve yok olma tehlikesi yaşayan değerleri gelecek nesillere kazandırmayı hedefleyen TOKİ Restorasyon Kredisi 2016 başvuruları 1 Nisan'da başlıyor. 29 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek başvuruları TOKİ'ye bizzat ya da TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası adresine kargo veya diğer posta araçları ile yapılabilecek. 

Krediden yararlanarak mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyenler, başvurularını, idare tarafından ilan edilen 1 Nisan - 29 Nisan 2016 tarihleri arasında bizzat ya da kargo ve diğer posta araçları ile yapabilirler. 

TOKİ Restorasyon Kredisi 2016 başvuru belgeleri 

* Onarılacak eserin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve ve restorasyon projeleri, kurul karar yazıları, restorasyon raporu,

* Onaylı projeye göre düzenlenmiş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve çerçevesinde detaylı keşif raporu, 

* Grafik olarak gösterilmiş iş programı,

* Yapının dışını, içini ve çevresini detaylı olarak gösteren tanıtıcı nitelikteki fotoğraflar (en az 9x12 cm boyutlarında),

* Arsa ve bina durumunu gösteren, belediyesinden onaylı 1/200 veya 1/500 ölçekli vaziyet planı,

* Tapu örneği ve çaplı tasarruf vesikası, 

* Nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi. 

Kredi kullanılacak olan taşınmzın mülkiyeti hisseli ise, hissedarların her birinin ayrı ayrı dilekçe, nüfus örneği, ikametgah belgesi ve mevafakatname vermesi veya hissedarlardan birine vekaletname vermesi gerekmektedir. 

Firma Bilgisi: Toki