Toki Restorasyon Kredisi kullandırma süreci nasıl işliyor?

1 Nisan'da başvuruları başlayacak olan Toki Restorasyon Kredisi 2016 yılı için kredi verilecek üst limit 150 bin TL olarak belirlendi. Peki, Toki Restorasyon Kredisi kullandırma süreci nasıl işliyor? İşte yanıtı...

Toki Restorasyon Kredisi kullandırma süreci nasıl işliyor?

1 Nisan'da başvuruları başlayacak olan Toki Restorasyon Kredisi 2016 yılı için kredi verilecek üst limit 150 bin TL olarak belirlendi. Peki, Toki Restorasyon Kredisi kullandırma süreci nasıl işliyor? İşte yanıtı...

Toki'nin 2016 yılı Restorasyon Kredisi için vereceği kredi üst limiti bu yıl 150 bin TL olarak belirlendi. 29 Nisan'a başvuruları devam edecek olan restorasyon kredisi, her proje için, keşif özetinin yüzde 70'ine kadar ve en fazla 150 bin TL olmak üzere kredi kullandırılabilecek. Başvurular Toki'ye bizzat ya da Toki İstanbul Hizmet Binası adresine kargo veya diğer posta araçları ile yapılabilecek. 

Toki Restorasyon Kredisi başvuruları 1 Nisan'da başlıyor... Ayrıntılar için tıklayın...

Toki Restorasyon Kredisi kullandırma süreci nasıl işliyor? 

TOKİ Restorasyon Kredisi kullandırılması sürecinde önce Toki tarafından kredi açılan proje için ilgili bankaya talimatlar verilir. Banka ve kredisi kullanacak olan kişi arasında sözleşme imzalanmasının akabinde söz konusu taşınmaz kültür varlığı üzerinde tahsis edilen Toki Restorasyon kredisinin yüzde 100 fazlası üzerinden banka tarafından ipotek tesis edilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin tasarrufa ve ipoteğe mani herhangi bir engeli bulunmamalıdır. 1. derece ve sırada ipotek konulmayan gayrimenkuller teminat olarak kabul edilemez. Hisseli gayrimenkule, bütün hissedarların borca ve ipoteğe iştirak etmesi halinde kredi verilebilir. Teminat olarak ipotek alınacak gayrimenkullerin sigorta işlemleri banka tarafından gerçekleşir. 

Toki Restorasyon kredisi ödemeleri, yapılmış işleri belgeleyen ve uygun olarak düzenlenmiş hak ediş raporlarına göre yapılır. Verilecek olan avans, son hak edişle tamamlanmak üzere hak edişlerden eşit oranda kesilir. Bu raporlar, kültür varlığının yer aldığı bölgede bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Rölöve Anıtlar Müdürlüğü ile Toki tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ve ödemesi yapılır. 

Banka, hak sahiplerine ödemelerini, idarece banka hesaplarına yapılacak aktarımdan itibaren en geç 3 iş günü içerisinde yapar. Banka tarafından 3 iş günü içinde aktarılmayan hak edişler idareye gerekli açıklamalar yapılarak iade edilir. Son hak ediş geçici kabul işlemi yapıldıktan sonra ödenir.