TOKİ Sakarya Akyazı başvuruları yarın bitiyor

TOKİ Sakarya Akyazı projesinde 186 adet konutun başvuru süreci 22 Nisan 2014’te (yarın) sona eriyor

TOKİ Sakarya Akyazı başvuruları yarın bitiyor

21 Nisan 2014 / Emlakwebtv
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen TOKİ Sakarya Akyazı projesi kapsamında 186 adet konutun 9 Nisan 2014’te başlayan başvuru dönemi 22 Nisan 2014’te yani yarın bitiyor. Konutlar için kura çekimi ise 5 Mayıs 2014’te gerçekleştirilecek.

Daire fiyatlarının 71 bin 463 TL ile 132 bin 729 TL arasında değiştiği TOKİ Sakarya Akyazı’da 120 ve 180 aylık vadeler yapılıyor. Proje için ödenecek aylık taksitler ise 349 TL’den başlıyor, 940 TL’ye kadar yükseliyor.

TOKİ Sakarya Akyazı başvuru şartları ise aşağıda yer alıyor;

Konut alıcısının;

1. T.C. vatandaşı olması,

 Sakarya il nüfusuna kayıtlı olması veya Akyazı ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

B1 tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için;

 Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600.-TL olması gerekmektedir.)

 Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

3.Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.  

4.Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız konut bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. 

5.Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır.

 

Firma Bilgisi: Toki