TOKİ Uşak Karahallı Evleri satışta

TOKİ Uşak Karahallı projesinde satışlar 8 Haziran 2015 itibariyle başladı.

TOKİ Uşak Karahallı Evleri satışta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen TOKİ Uşak Karahallı projesinde 15 adet konut, 8 Haziran 2015 (bugün) itibariyle satışa çıkarıldı. Ziraat Bankası’nın Karahallı Şubesi’ne yapılacak başvurular, 30 Haziran’a kadar devam edecek. Fiyatların 69 bin lira ila 108 bin lira arasında değiştiği TOKİ Uşak Karahallı projesinde aylık taksitler 247 liradan başlıyor.

TOKİ Uşak Karahallı projesi ile ilgili TOKİ tarafından yayınlanan detaylar aşağıda yer alıyor;

“B1 tipi konut seçimini yapan alıcılar %12 peşinat 180 ay veya %15 peşinat 240 vade ile peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Anılan projedeki konutlar için ilk taksit ödemesi, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacaktır. Dönemsel artış oranı; yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE, TÜFE oranlarından en düşük olanı dikkate alınarak İdarece belirlenen oranda artırılacaktır. ilk 6 aylık dönemsel artış teslim tarihini izleyen dönemden itibaren başlatılacaktır.

C tipi için konut seçimini yapan alıcılar, %15 peşinat 120 ay vade ile veya %20 peşinat 156 ay vade ile peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden aydır. İlk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2015 dönemi itibariyle başlatılacaktır.

Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

C tipi konutlar için “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” koşulu kaldırılmıştır.

Altgelir tipi konutların devir işlemlerinde, sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Projeden B1 tipi konut almak isteyenlerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası’nda (www.toki.gov.tr) yer alan Alt Gelir Grubu Başvuru Şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. Ancak alt gelir koşullarından İl Nüfusuna kayıtlı olma koşulu kaldırılmıştır.

Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.” 

Firma Bilgisi: Toki