TOKİ Uşak Karahallı satışları 4 Mayıs’ta başlayacak

TOKİ Uşak Karahallı projesinde 29 adet konutun başvuru süreci 4 Mayıs 2015 itibariyle başlıyor. Detaylar için tıklayın.

TOKİ Uşak Karahallı satışları 4 Mayıs’ta başlayacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Uşak’ta inşa edilen TOKİ Uşak Karahallı projesinde toplam 29 adet konut satılacak. Konutlar için 4 Mayıs’ta başlatılacak başvuru dönemi, 30 Haziran 2015’e kadar devam edecek. Başvurular, Ziraat Bankası’nın Karahallı Şubesi’ne yapılacak.

TOKİ Uşak Karahallı projesinde konutların fiyatları ise 69 bin liradan başlıyor, 129 bin liraya kadar yükseliyor. 180 aya kadar vadelendirme yapılacak projede aylık taksitler de 340 liradan başlayacak.

TOKİ Uşak Karahallı Konutları için detaylı başvuru süreci ise şöyle;

“Proje yapı ruhsat tarihi 16 / 01 / 2014’tür.

 B1 tipi konut seçimini yapan alıcılar %12 peşinat 180 ay vade ile peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Anılan projedeki konutlar için ilk taksit ödemesi, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacaktır.

Dönemsel artış oranı; yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE, TÜFE oranlarından en düşük olanı dikkate alınarak İdarece belirlenen oranda artırılacaktır. ilk 6 aylık dönemsel artış teslim tarihini izleyen dönemden itibaren başlatılacaktır.

 C tipi için konut seçimini yapan alıcılar, %15 peşinat 120 ay vade ile peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden aydır. İlk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2015 dönemi itibariyle başlatılacaktır.

 Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

 C tipi konutlar için “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” koşulu kaldırılmıştır.

 Altgelir tipi konutların devir işlemlerinde, sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

 Projeden B1 tipi konut almak isteyenlerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası’nda (www.toki.gov.tr) yer alan Alt Gelir Grubu Başvuru Şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

 Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

 Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

 Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

 Satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

 Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.” 

Firma Bilgisi: Toki