TOKİ vekaletnamesi nasıl olmalı?

TOKİ’nin inşa ettiği konutlardan ev sahibi olmak isteyenler, bir başka kişiye vekalet vererek, başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki bir TOKİ vekaletnamesi nasıl olmalı?

TOKİ vekaletnamesi nasıl olmalı?

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan ev sahibi olmak isteyen kişiler, bir başkasına vekalet verme suretiyle de başvuru yapabiliyorlar. Fakat bu vekaletnamede birtakım noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki bir TOKİ vekaletnamesi nasıl olmalı?

TOKİ Konut Edindirme Rehberi’nde yer alan TOKİ vekaletnamesinde bulunması gereken maddeler şöyle sıralanıyor;

*TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunmaya,

*Konut seçmeye,

*Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya,

*Satın almış olduğum konutun peşinatını ödemeye ve borçlanmaya,

*Taksitlerini yatırmaya,

*Konutu teslim almaya,

*Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diger masrafları yatırmaya,

*Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalamaya yetkilidir.

TOKİ Vekaletname Örneği ise aşağıda yer alıyor;

Toplu Konut İdaresi (Toki) ile ilgili birimleri tarafından yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilcümle gayrimenkullerin satışı ile ilgili tarafımdan yatırılması gereken peşinat, her nevi gider, ücret ve vergileri benim adıma yatırmaya, adıma yapılacak olan kur'alara iştirak etmeye, konut seçmeye, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamaya, taksitlerini yatırmaya, konut teslim föyünü ve tutanaklarını imzalamaya, konut seçmeye, kur'a sonucu adıma isabet edecek olan gayrimenkulü teslim almaya, ilgili kurum nezdinde adıma kayıt  ve tescillerini yaptırmaya, hane halkı gelirinin en fazla 2.600. TL. olduğunu kanıtlayan gelir belgesini Sosyal Güvenlik Kurumundan almaya, gerekli evrak ve belgeleri ibraz etmeye, imzalamaya, yazışmalarda bulunmaya, gerekli beyan, taahhüt ve muvafakatlerde bulunmaya, imzalamaya, imzalanması gereken evrak, belgeleri ve sözleşmeleri tanzim ve imzalamaya, yapılacak olan ihale-kur'a neticesinde adıma gayrimenkul isabet etmesi durumunda tarafımdan her ne isim adı altına yatırılmış bulunan paraları ilgili yerlerden benim adıma geri almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya bu hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar tam bir yetki ile yapmaya, yürütmeye, mezun ve yetkili olmak üzere ..... ile ..... oğlu, ..... doğumlu,  ..... T.C. Kimlik Nolu, ..... ..... vekil tayin edildi.         

Firma Bilgisi: Toki