TOKİ'ye 1.2 milyon TL’lik çürük konut cezası!

Adıyaman Besni’de inşa ettiği davalık konutların çürük çıkması TOKİ’ye pahalıya mal oldu. Mahkeme TOKİ’ye 1 milyon 231 bin 316 TL’lik ceza kesti

TOKİ'ye 1.2 milyon TL’lik çürük konut cezası!

19 Haziran 2014 / emlakwebv
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çatısı ve duvarları yarılan TOKİ konutları, vatandaşı perişan etti. Davalık olan konutlar çürük çıkınca mahkeme, TOKİ'yi 1 milyon 231 bin 316 TL tazminat ödemeye mahkum etti.

TO­Kİ, il­çe­ye bağ­lı Er­de­moğ­lu Ma­hal­le­si'ne yap­tır­dı­ğı ko­nut­la­rı hak sa­hip­le­ri­ne 2010'da tes­lim et­mişti. Bi­na­la­ra ta­şı­nan ai­le­ler­den ba­zı­sı, in­şa­at­ta "ku­sur" ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le mü­te­ah­hit­ten ek­sik­lik­le­ri gi­der­me­si­ni is­te­di. İl­gi­li fir­ma­nın ko­nut sa­hip­le­ri­nin ta­le­bi­ni ge­ri çe­vir­me­si üze­ri­ne 116 tü­ke­ti­ci, TO­Kİ aley­hi­ne 1. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si'­ne taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Yak­la­şık 4 yıl sü­ren da­va­yı ka­ra­ra bağ­la­yan mah­ke­me, TO­Kİ'nin 116 ki­şi­ye 1 mil­yon 231 bin 316 li­ra öde­me­si­ne hük­met­ti.

Ko­nut­ sahiplerinin avu­ka­tı Fa­tih Meh­met Ter­can yap­tı­ğı açık­la­ma­da TO­Kİ ta­ra­fın­dan in­şa edi­lip tü­ke­ti­ci­ye sa­tı­lan ko­nut­lar­da ek­sik ve­ya ayıp­lı ima­lat tes­pit edil­di­ği­ni söy­le­di. TO­Kİ aley­hi­ne aç­tık­la­rı da­va­nın 20 cel­se sür­dü­ğü­nü an­la­tan Ter­can, "Bi­lir­ki­şi he­ye­ti; bi­na­lar­da ya­lı­tım, do­ğal­gaz te­si­sat, in­şa­at ve çev­re dü­zen­le­me­si baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ko­nu­da ek­sik ve­ya ku­sur­lu iş­ler ya­pıl­dı­ğı­nı tes­pit et­ti” dedi.

Ev sa­hip­le­rin­den Yu­suf Ter­can ise otur­duk­la­rı da­ire­nin ta­va­nın­da çat­lak ol­du­ğu­nu söy­le­di. İn­şa­at­ta is­te­ni­len mal­ze­me­le­rin kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nan Ter­can, "En ufak bir ya­ğış­ta ev akı­yor. Tüm ka­pı ve pen­ce­re üst­le­ri sö­kü­le­cek­miş gi­bi du­ru­yor" şeklinde konuştu.

 

Firma Bilgisi: Toki

Benzer Haberler

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

Çanakkale Köprüsü son durum: Açılış hedefi bir yıl önceye kaydı

Çanakkale Köprüsü son durum: Açılış hedefi bir yıl önceye kaydı

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park  için uygun değil...'

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park için uygun değil...'

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Lüks sitede yıkım tartışması bitti

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Dünyanın En Güvenli Şehirleri listesine Türkiye'den 5 kent

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Ankapark'a giriş ücreti ne kadar?

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Sektörde küçülme ve güven kaybı uyarısı

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Yabancıya konut satışında altın çağ: 1 yılda 40 bine yakın satış

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

Tüm sorunlara rağmen sektörden güçlü 2018 performansı

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

İnşaat sektörünün istihdama katkısındaki düşüş sürüyor

Sağlıklı stok oranı için İstanbul'un 5, Türkiye'nin 4 yıla ihtiyacı var

Sağlıklı stok oranı için İstanbul'un 5, Türkiye'nin 4 yıla ihtiyacı var

İNDER'de yapılanma: İnşaatçılar Derneği üye kabulüne başladı

İNDER'de yapılanma: İnşaatçılar Derneği üye kabulüne başladı

EN ÇOK OKUNANLAR