TOKİ'ye protokol dışı ödeme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ilişkin denetim raporunu yayınlayan Sayıştay, TOKİ'ye, imzalanan protokole aykırı biçimde ödeme yapıldığını tespit etti.

TOKİ'ye protokol dışı ödeme

Sayıştay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda, Toplu Konut İdaresi'ne protokol dışı ödeme yapıldığını yazdı. Yapılan incelemeler sonrasında TOKİ'nin Bakanlık için ülke çapında inşa ettiği 70 sosyal hizmet binasının 54'ünde, protokolde ön görülmesine rağmen fatura kesilmeden teslim edildiği belirlendi. 

7 adet taşınmaz TOKİ'ye devredildi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nu yayınlayan Sayıştay Başkanlığı, imzalanan protokole aykırı biçimde ödeme yapıldığını tespit etti.Sayıştay Raporu'nda Bakanlığın ihtiyaç duyduğu 70 adet sosyal hizmet binasının yapımı karşılığında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na, hazine mülkiyetinde yer alan 7 adet taşınmazın devredildiğinin anlaşıldığı belirtildi. 

TOKİ'ye protokol dışı ödeme

Protokol hükümlerine aykırılık
Sayıştay raporunda protokol hükümleri doğrultusunda TOKİ'nin bitirmiş olduğu sosyal hizmet binalarını düzenlenen bir fatura ile birlikte Bakanlığa teslim edilmesi gerekirken, bu gerekliliğin yerine getirilmediği vurgulandı. Söz konusu 70 binanın 62 tanesinin tamamlandığı, 8'inin ise yapım aşamasında olduğunun altını çizen rapor, protokolün 6. maddesi uyarınca TOKİ'nin bitirmiş olduğu sosyal hizmet binalarını fatura ile birlikte devretmesi gerektiği belirtildi. 

Uygulamadaki kusurlar
Sayıştay Raporu
nda ayrıca, TOKİ'nin hesaplamaya yüzde 10 hizmet bedelini dahil ettiği ve kurumun inşaat bedellerini de gücellemediğine vurgu yapıldı. İdarenin inşaat bedelleri ile taşınmaz expretiz değerlerinde güncel dışı veriler kullandığını ve protokolün 15. maddesi gereği bu bedellerin taşınmaz ekspertiz değerlerini ÜFE oranında 2010 Haziran ayına güncelleme yapması gerektiğini belirten rapora ilişkin olarak Bakanlık tarafından yapılan savunmada da TOKİ Başkanlığı'na gerekli uyarıların yapıldığı ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.