Topbaş'tan bütçe kesintisi kararına itiraz: Belediyeler iş yapamaz

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Topbaş, kamuya borçlarından dolayı belediye bütçelerinden yapılacak kesintiyi yüzde 7.5'ten yüzde 50'ye çıkaran Bakanlar Kurulu Kararı'na ilişkin bir mektup kaleme aldı ve: "Belediyeler iş yapamaz hale gelir..." dedi

Topbaş'tan bütçe kesintisi kararına itiraz: Belediyeler iş yapamaz

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık görevini de yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık olarak bütçeden yapılacak kesinti oranının yüzde 7.5'ten yüzde 50'ye çıkarılmasına itiraz etti. 24 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık'a bir mektup gönderen Topbaş, bütçeden yapılack kesintilerin yeniden düzenlenmesini istedi. 

Belediyeleri iş yapamaz hale getirir
Yazdığı mektupta, Türkiye Belediyeler Birliği'nin görevleri arasında "belediye menfaatlerini koruma, belediyelerle ilgili mevzuat hakkında gör aktarma ve sorunların tespit edilmesinin" bulunduğunu yetkili makamlara hatırlatan Topbaş, Bakanlar Kurul'nun aldığı son kararın 2016 yılı için belirlenen kesindi oranlarının yüzde 400'lere varan oranlarda artırılması anlamına geldiğini belirtti. Topbaş, gelecek yıl genel bütçeden gelen payların yüzde 50'sinin kamu borçları nedeniyle kesilmesinin "hizmet görme kapasitesini olumsuz yönde" etkileyeceğini de vurgulayarak, yeni kesinti oranları önerdi.

Topbaş'ın önerisi
Mektubunda farklı ölçeklerdeki belediyeler için yene kesinti oranları belirleyen Topbaş, nüfusu 100 bine kadar olan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediye ilçelerin için yüzde 10, diğer belediyeler için yüzde 15'lik kesinte önerisinde bulundu...

Yasal düzenlemeler dönüştü
30 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurul Toplantısı öncesinde, 2010 yılından sonra borcu olan belediyeler için kesinti yüzde 12.5, 2010 öncesi belediyeler için ise 7.5 olarak belirlenmişti. Ancak bu toplantıda alınan karara göre 2017 yılında belediye borçlarına mahsuben yapılacak kesinti oranları da yüzde 50 olarak revize edildi.