Toplam kredilerin yüzde 70'ini üç büyük kent kullandı

Nakdi kredi stoku 2017 yılı sonu itibarıyla 2.1 trilyon seviyesine ulaştı. BDDK verilerine göre Türkiye genelinde işleme koyulan 100 TL'lik kredinin 40 TL'sini İstanbul kullandı

Toplam kredilerin yüzde 70'ini üç büyük kent kullandı

Nakdi kredi stoku 2017 sonu itibarıyla 2 trilyon 127 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde kullanılan kredilerde İstanbul yüzde 40 gibi önemli bir pay almaya devam etti. 

Toplam kredilerin yüzde 70'i 3 büyük kentte

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre İstanbul'un toplam nakdi kredi kullanımındaki güçlü payı geçtiğimiz yıl da devam etti. 2017 yıl sonu itibarıyla İstanbul genelinde kullanılan nakdi kredi tutarı 855 milyar TL olarak ölçüldü. Bu ise geçen yıl bazında kullanılan toplam kredi stokunun yüzde 40'ının üstündeki oranın İstanbul'da kullanıldığını gösterdi. İstanbul'un ardından ise Ankara 271 milyar TL'lik kredi kullanımıyla ikinci sırada yer alırken, İzmir'in kullandığı toplam kredi miktarı 109.2 milyar TL olarak belirlendi. Ankara'nın payı yüzde 12.7, İzmir'in payı ise yüzde 5.1 oldu. Böylece üç büyük kentin toplam krediler içindeki payı yüzde 70'ler seviyesine ulaşmış oldu. 

- 2017 sonu itibarıyla toplam nakdi kredi stokunda ulaşılan düzey: 2 trilyon 127 milyar TL
- 2017 sonu itibarıyla İstanbul'da kullanılan nakdi kredi tutarı: 855 milyar TL.  /  Pay Yüzde 40.2
- 2017 sonu itibarıyla Ankara'da kullanılan nakdi kredi tutarı: 271 milyar TL.   /  Pay yüzde 12.7
- 2017 sonu itibarıyla İzmir'de kullanılan nakdi kredi tutarı: 109.2 milyar TL     /  Pay yüzde 5.1

Büyük kentlerin payı artmaya devam ediyor

Diğer taraftan yapılan ölçümler toplam içindeki paylar itibarıyla en yüksek artışın İzmir'de yaşandığını gösteriyor. BDDK verilerine göre İzmir'in toplam nakdi kredi stokundaki payı bir yıl içinde yüzde 27.2 oranında artış kaydederken, Ankara'nın toplam nakdi kredi stok payının aynı dönemde yüzde 21.1 oranında yükseldiği belirlendi. İstanbul'un aynı periyottaki gelişimi ise yüzde 13.4 seviyesinde oldu. 

Üç büyük kent bazında takipteki alacakların oranı

İstanbul genelinde kullanılan krediler içinde takitpteki kredilerin alacak oranının geçen yıl yüzde 2.5, Ankara'da ise yüzde 3.2 olarak ölçüldüğüne dikkat çeken BDDK verileri bu oranı İzmir için yüzde 3.1 olarak belirledi. 

Nakdi kredi kullanımında alt sınırdaki şehirler

2017 yılı sonu itibarıyla nakdi kredi stokunda en düşük pay tutan şehir Bayburt oldu. Bayburt'ta toplam rakam 572 mliyon 295 bin TL seviyesine ulaşırken, Tunceli 872.1 milyon TL'lik kullanımla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada 1 milyar TL'lik kullanım ile Kilis yer alırken, Ardahan da 1.1 milyar TL'lik kullanım düzeyiyle listede yer aldı.