Torba Yasa kiracıları etkiler mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan 'Torba Yasa' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kiracılar ise kiraların artması ihtimalinden tedirgin...

Torba Yasa kiracıları etkiler mi?

MTV oranlarından, memur kadrolarına kadar pek çok yeni düzenlemenin bulunduğu torba yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa kimleri etkileyecek. Gelir vergisi ile ilgili de düzenlemelerin bulunduğu Torba Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kiracılar tedirgin olmaya başladı. Peki, Torba Yasa kiracıları etkiler mi? Ev sahipleri kiralara zam yapabilir mi? 

Ev kiraları zamlanabilir 

Torba Yasa ile birlikte evini kiraya veren ev sahiplerinin ödeyeceği Gelir Vergisi artacak. Bugüne kadar giderlerinin yüzde 25'ini vergiden düşen ev sahipleri artık sadece yüzde 15'ini gider olarak gösterebilecek. Bu durumda ev sahipleri Meliye'ye daha fazla vergi ödeyeceği için bu gideri kiracılara yansıtabilir ve kiraya zam yapabilir. Ancak kira sözleşmenizde yapılacak zammın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleneceği yazıyorsa ev sahibinin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıklamış olduğu zam oranının üzerinde bir zam yapamaz. 

Torba Yasa ile 107 bin lojman satılacak

Torba Yasa ile memurların yıllardır kullandığı lojmanlar satışa çıkarılacak. Asker ve emniyet mensuplarının kullandığı lojmanlar dışındaki yaklaşık 107 bin lojman, öncelik içinde oturanlara olacak şekilde satışa çıkarılacak. 

İnternete yüzde 50 zam

Yeni düzenlemeyle birlikte GSM, ev telefonu ve internet üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5 olarak belirlendi. Yani, GSM ve ev telefonu vergileri düşürüldü, internet üzerinden alınan vergi ise yüzde 5'ten yüzde 50 oranında bir artışla yüzde 7,5'e yükseldi. 

Tüketiciyi kandıranın cezasında indirim

Düzenlemeyle birlikte tüketicileri kandıran, dolandıran, tüketici haklarını ihlal eden kişi ve şirketlere uygulanan cezalarda indirime gidildi. Ayrıca tüketici cezaları için uzlaşma yolu açıldı. 

Torba  yasayla getirilen düzenlemeler 

- Araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. 
- MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bin lirayı aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.
- Çalışanların ücretlerinin 2017 yılının son dört ayında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak. 
- Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı tahsil edilen Özel İletişim Vergisi, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak esas alınacak. 
- Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, yüzde 22'yi yüzde 20'ye kadar indirmeye yetkili  olacak. 
- Çek Kanunu'ndaki "Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." düzenlemesinin yürürlük süresi, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye uzatılacak. 
- Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili olacak. 
- Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ile tüzel kişilerden  her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek. 
- Terk edilmiş gemiler ve uçaklar sorunu giderilecek. 
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), alacaklarına veya borçlarına ilişkin uzlaşmaya gidebilecek. 
- Emlak vergileri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmeyecek. 
- Sivil havacılık güvenliğiyle ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak. 
- Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak. 
- Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek. 
- FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, başta Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali  yükümlülüklerde istisna sağlanacak. 
- Maden sahalarının ihale edilebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip hale getirilebilmesi amacıyla 10 yıl süreyle arazi izin bedeli alınmayacak. 
- Engelliler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı  aşmayan araçlar için uygulanacak ve motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak. 
- Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak. 
- Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler kullanıcılarına doğrudan satılabilecek.
- Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek. 
- Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek. 
- Şile'nin Darlık ve Esenceli mahallelerinin iskan sorununun çözülmesi sağlanacak. 
- Bazı TEDAŞ alacakları yapılandırılacak. 
- Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi, vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye ertelenecek. 
- Sermaye piyasası kurumlarına, kitle fonlanmasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren Kitle Fonlama Platformları eklenecek. 
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilecek. 
- Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2020 tarihine ertelenecek.