Torun Center hakkında yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 7. İdare Mahkemesi Torun Center hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı. Durdurma gerekçesi maksimum yükseklik değerine uyulmaması ve Koruma Kurulu'ndan görüş alınmadan plan değişikliğine gidilmesi olarak gösterildi

Torun Center hakkında yürütmeyi durdurma kararı

Torunlar GYO tarafından Mecidiyeköy'de hayata geçirilen Torun Center projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındı. Karar İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından alındı.

Karar gerekçesi
Mahkeme alınan kararın ilk gerekçesi olarak, Koruma Kurulu'nda görüş alınmadan yapılan plan değişikliğini gösterdi. Diğer taraftan Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından belirlenen maksimum yükseklik değerine "hiçbir gerekçe göstermeksizin uyulmadığı" belirtilirken, inşaatın devam etmesi halinde "telafisi güç zararların doğabileceği" kanaatinde bulunuldu. 

Torun Center hakkında yürütmeyi durdurma kararı

Mahkeme kararı
Oybirliği ile alınan kararda: "Açıkça hukuka aykırı bulunan dava konusu planların yürütülmesi halinde uygulama işlemleri yapılabileceğinden telafisi güç zararların doğabileceği" ifadelerine yer verildi. 

Bilirkişi raporunun etkisi
221 Temmuz 2015 tarihli bilirkişi raporunda da projenin nüfus yoğunluğunda artışa neden olacağı ve bununla beraber zaten yetersiz olan donatı alanlarının daha da yetersiz hale geleceği belirtilmiş ve çok ciddi boyutlarda gözlenen trafik sorununun daha da artmasına yol açacağı vurgusu yapılmıştı. Hazırlanan raporda ayrıca, inşaat çalışmasının inşaat yakın çevresinde oluşturacağı olumsuzluklara dair hibir analiz, sentez ve plan kararının gayreti içine girilmediği de belirtilmişti.