Tüm bilinmeyenleriyle Türkiye Varlık Fonu

Özellikle mega projelerin hazineye yükünü hafifletmeye yönelik olarak geliştirilen Türkiye Varlık Fonu Kurulması'na Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Tüm bilinmeyenleriyle Türkiye Varlık Fonu

Özellikle mega projelerin kamuya yükünü hafifletmeye yönelik bir proje olarak geliştirilen Türkiye Varlık Fonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Hükümetin ve muhalefet partilerinin kurulması yönünde olumlu görüş bildirdiği proje şeffaf bir biçimde faaliyet gösterecek. Fon, Sermape Piyasası ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun tüm düzenlemelerine tabi olacak. 

Türkiye Varlık Fonu'nun ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin hayata geçireceği yeni mega projelerin finansmanında önemli bir rol oynaması beklenen Varlık Fonu, şeffaf yönetimi ile fona aktarılan kaynakların nerelerde ve nasıl kullanılacağı konusunda da aktarılan bilgi üzerinden yürüyecek. İşte Türkiye Varlık Fonu hakkında bilinmeyenler:

- Türkiye Varlık Fonu Nedir?: Türkiye Varlık Fonu, Başbakanlığı bağlı bir Anonim Şirket olarak faaliyet gösterecek. Şirketin ana faaliyeti, yurt içinde kamuya ait varlıkların ekonomiye kazandırılması ya da dış kaynak temininin yanı sıra, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacı etrafında oluşacak.

 
- Türkiye Varlık Fonu'nun Kuruluş Sermayesi: Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş sermayesi 50 milyon TL olacak. Bu bedel ise Özelleştirme Fonu'ndan karşılanacak.Söz konusu pay Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait sayılacak ve hisse senetleri nama yazılı olacak. 

- Türkiye Varlık Fonu'nun Kaynakları:Bu kaynaklar Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek. Fonun kaynakları, ÖYK'nin planlarında yer alan ve ve fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklardan ve nakit fazlasından oluşacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altındaki ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklar da fona aktarılacak. Bunlar Banaklar Kurul kararıyla fona aktarılacak. 

- Şirketin Yönetim Kurulu: Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin yönetim kurulu 5 kişiden oluşacak. Bu kurulun başkanı ve diğer üyelerinin atamasından ise Başbakan sorumlu olacak. Yönetim Kurulu üyelerinde, ekonomi, finans, hukuk, bankacılık ve maliye gibi alanlarda en az 5 senelik deneyim aranacak.

- Şirketin yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar: Türkiye Varlık Fonu'nun yapısı ve işleyinin ne şekilde sürdürüleceği yönündeki ilkelerin belirlenmesinde Bakanlar Kurulu belirleyici olacak. 

- Varlık Fonu'na imtiyazlar: Türkiye Varlık Fonu, şirket ve alt fonlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf olacak. Ayrıca fon faaliyetleri KDV'den istisna tutulacak.