Türkiye'de kaç adet doğal sit alanı var?

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türkiye'de 2 bin 134 adet doğal sit alanı bulunduğunu açıkladı

Türkiye'de kaç adet doğal sit alanı var?

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türkiye'de 2 bin 134 adet doğal sit alanı ve 16 adet özel çevre koruma bölgesinin bulunduğunu açıkladı. 

Koruma alanlarının tespiti Bakanlığın görevi
Bakan Güllüce, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları gibi korunan alanların tespit, tescil, değerlendirme ve uygulamalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev alanı olduğunu kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğal sit alanlarına ilişkin sayısal verilerin dijital ortama aktarıldığını belirten Bakan Güllüce, 'Vatandaşlarımızın internet üzerinden bu bilgilere ulaşabilmesi amacıyla web tabanlı olarak çalışan 'Sit Alanları Yönetim Sistemi Projesi' uygulamaya konulmuştur.' dedi. 

Nesli tükenen türleri koruyoruz
Korunan alanlarda, belediyelere yatırım ve proje destekleri sağlandığını vurgulayan Bakan Güllüce, ayrıcanesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların korunması ve izlenmesine yönelik projelerin de yürütüldüğünü vurguladı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Güllüce konuşmasına şöyle devam etti:

"Mevcut Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmaları ile ülkemizdeki Mağara Envanteri çalışmaları yürütülmektedir. Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Mogan Gölü'nde zaman içinde oluşan dip çamurunun temizlenmesi için yeni bir çalışma başlatılmıştır."