Türkiye Habitat'a hazırlanıyor

Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı (Habitat III) 2016 yılında Ekvator'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Habitat'a hazırlanıyor

1996 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Habitat II Konferansı sonucunda yayınlanan "İstanbul Deklarasyonu" ile devlet ve hükümet başkanları, "Herkes İçin Yeterli Barınma" ve "Kentleşen Dünyada Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri"nin oluşturulmasına yönelik bir eylem planının uygulanmasını taahhüt etti. Geçmişten geleceğe yerleşim sorunlarının konuşulduğu, çevre sorunlarının tüm yönleriyle ele alındığı bu konferansın sonrasında Türkiye yapılan çalışmalardan büyük ölçüde yararlandı. Habitat III kapsamında yapılan çalışmaların da önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Herkes için kent sorunlarının çözümü
2016 yılında yapılacak olan konferansta, Habitat II'den günümüze kadar geçen 20 yıllık süreçte kentlerde herkese yeterli konut, altyapı olanakları ve sağlıklı yaşam koşulları sağlanması adına yapılanların değerlendirmesi yapılacak. Bunun yanı sıra önümüzdeki 20 yılda kentlerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması ve yeni yol haritasının belirlenmesi için yapılması gerekenler tartışılacak.

Kentleşme ve sorunları
Türkiye'de Habitat II'den bu yana Habitat gündeminin uygulanmasına katkıda bulunacak pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmalar arasında çevresel kirliliğin önlenmesi için kentsel altyapı yatırımları, farklı gelir grupları için toplu konut üretimi, Kentleşme Şurası ve sonuç dokümanı olan Kentsel Gelişme Strateji Belgesi'nin (KENTGES) yayınlanması, afet riski altındaki alanlarda kentsel dönüşüm hamlesi gibi öne çıkan pek çok konu bulunuyor.

TÜİK verilerine göre 2013 yılı itibariyle Türkiye'de gecekonduda yaşayanların oranı yüzde 0,94 olarak biliniyor. Benzer şekilde kentte yaşamakta olup güvenli içme suyuna erişebilen nüfus toplam nüfusun yüzde 99,8'i, kanalizasyon hizmetine erişebilen nüfus ise yüzde 92'sidir. Kentlerimizde çöp toplama hizmetine erişebilen nüfus yüzde 99'dur.

Türkiye Habitat III raporu hazır
Habitat III Konferansına hazırlık kapsamında ülkeler tarafından Birleşmiş Milletlerin hazırlayacağı "Küresel ve Bölgesel Raporlara" temel teşkil edecek ulusal raporlar ülkelerce hazırlanıyor. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Türkiye Habitat III Ulusal Raporu" hazırlandı.

Türkiye Habitat III Ulusal Raporu, kentsel demografi, arazi ve kent planlaması, çevre ve kentleşme, kentsel yönetişim ve mevzuat, kent ekonomisi ile konut ve temel hizmetler başlıklarından oluşuyor. Ülkemiz kentleşme gündeminde yıllar içinde ortaya çıkan sorunları, gidermek için yapılan çalışmaları, edinilen tecrübeleri ve geleceğe dair kentleşme ve çevreye ilişkin öngörüleri içeriyor.