Türkiye İMSAD raporundan olumlu mesajlar

Türkiye İMSAD tarafından aylık periyotlarla hazırlanan Sektör Raporu Mayıs ayında, konut satışlarındaki ivme kaybına karşın olumlu mesajlar verdi. Rakamlardaki düzelme eğilimi, yılın geri kalanı için umutları artırdı

Türkiye İMSAD raporundan olumlu mesajlar

Türkiye İMSAD tarafından aylık periyotlarla hazırlanan "Sektör Raporu"nun Mayıs ayı sayısı, yılın geri kalanı için olumlu mesajlar içerdi. Yapı ruhsatı verilen yapılardaki artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2016'nin ilk üç ayında önemli bir artış kaydederken, sanayi üretiminde de yüzde 7.2'lik sıçrama yaşandı. Raporda buna karşın konut satışlarındaki ivme kaybına da dikkat çekildi. 

Yapı ruhsatlarındaki artış
Yapı ruhsatlarındaki artışların 2016 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bina sayılarında yüzde 28, yüzölçümlerinde yüzde 31.6, değer bazında yüzde 38.5 ve daire sayısında ise yüzde 34.7 oranında olduğunu anımsatan Türkiye İMSAD raporu, inşaat malzemesi sanayi üretiminin de yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.2 oranında artış kaydettiğini vurguladı.

Türkiye İMSAD raporundan olumlu mesajlar

Rapora göre sanayi üretimindeki artış Mart ayında da evam etti ve Ocak Mart dönemindeki artış, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.2 düzeyine ulaştı. 

En çok artış yaşanan inşaat malzemesi ürünleri
Bu dönemde en yüksek artış eğilimi gösteren üç ürün grubu arasında ilk sırayı metal kapı ve pencereler, çelik boru ve profiller ile fırınlanmış tuğla ve karo ürünleri aldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'un üzerinde artış gösteren ürünler ise şöyle: "Hazır beton, boyalar, merkezi ısıtma radyatörleri, çimento, kireç ve alçı ile inşaat amaçlı alçı ürünleri..." Diğer taraftan Mart ayı içinde takip edilen inşaat malzemeleri ürünlerinden 20'sindeki üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterirken 6 üründe de düşüş saptandı.

Konut satışlarında ve ihracatta ivme kaybı
Türkiye İMSAD raporunda, diğer taraftan konut satışlarındaki düşüşe de vurgu yapıldı. Şubat ve Mart aylarındaki artışın ardından Nisan ayında yaşanan yüzde 10.9'luk kayba işaret eden Türkiye İMSAD raporu inşaat malzemeleri ihracatındaki düşüşün de sürdüğüne vurgu yaptı. Mart ayında ihracat yüzde 10,9,  yıllık ihracat ise 16,3 milyar dolara düşerken, inşaat malzemeleri ihracatı da mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 geriledi ve 1 milyon 388 bin dolara indi