Türkiye İMSAD'dan çevre hamlesi

Türkiye İMSAD karbon emisyonunu 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltma taahhüdü verdi

Türkiye İMSAD'dan çevre hamlesi

Türkiye’de ilk kez, Türkiye İMSAD organizasyonuyla gerçekleştirilen SBE Konferansları serisinin İstanbul ayağı SBE16 İSTANBUL, Türkiye İMSAD’ın büyük çevreci vaadi ile başladı. 

Fethi Hinginar'dan Türkiye İMSAD sözü
Önümüzdeki yıllarda “Sıfır veya sıfıra yakın enerjili, Yeşil Bina yaklaşımının giderek zorunlu hale geldiğini belirten F. Fethi Hinginar, “Türkiye İMSAD olarak, biz de bu sürecin içinde yer alacağız ve AB ülkeleri gibi, üyelerimizle birlikte emisyon salınımımızı 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmak için çalışacağız. Bugün burada Türkiye İMSAD sözü veriyorum” dedi. 

Türkiye İMSAD'dan çevre hamlesi

Yeşil binalar zorunlu hale gelirken
Hızla artan dünya nüfusunun şehirleşmeyi de artırdığına bununla birlikte yaşlanan nüfus nedeniyle kalabalık ailelerin yerini yalnız yaşayanların aldığına dikkat çeken Hinginar, bu durumun da plansız kentleşmenin en önemli nedenlerinden biri olduğuna değindi.

Hinginar, “Plansız kentleşme ve sanayileşme başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıların yaşamını giderek daha olumsuz etkilemekte. Özellikle gıdaya ve enerjiye ulaşmada sıkıntılar kitlesel göçlere ve ne yazık ki mevcut ve muhtemel savaşlara yol açmakta. Bu nedenlerle tüm ülkelerin ve sanayicilerin strateji belirlemede çok dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

Paris İklim Zirvesi'ne atıf
Aralık 2015’te Paris’te gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde alınan kararları hatırlatan ve sera gazları emisyonunu azaltıcı sorumlulukların Türkiye inşaat sektörü açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Hinginar, önümüzdeki dönemde Sıfır veya sıfıra yakın enerjili binalar, Yeşil Binalar’ın giderek zorunlu hale geleceğini  de ifade etti.