Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum

2015 yılında Türkiye'nin gelir seviyesi en yüksek üç kenti Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Listenin en altında ise Doğu ve Güneydoğu kentleri bulnuyor

Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum

Türkiye'de bölgesel gelir dağılımı uçurumu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son verilerce de doğrulandı. 2015 yılına ait "Gelir ve Yaşam koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"na göre, Türkiye'nin en yüksek ve en düşük gelirine sahip kentleri şu şekilde belirlendi:

En yukarıdaki üç şehir
1- Ankara: Türkiye'nin başkenti, hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu bölge olma nitelği taşıyıor. Ankara'da yıllık gelir kişi başına 22 bin 516 TL düzeyinde.

 

Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum

 

2- İstanbul: Hanehalkının yıllık kullanılabilir fert gelirinden, Ankara'yı mega kent İstanbul takip etti. İstanbul'un geliri 22 bin 67 TL düzeyinde gerçekleşti

 

Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum

 

3- İzmir: İzmir yıllık 19 bin 689 TL'lik hanehalkı kullanılabilir geliri ile üçüncü sırada yer aldı. 

 

Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum

 

En aşağıdaki kentler ve gelir düzeyi
1- Şanlıurfa-Diyarbakır: Yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ortalama gelir, 8.089 TL düzeyinde.

 

Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum

 

2- Mardin-Batnam-Şırnat-Siirt: Bu kentlerden oluşan TRC3 bölgesindeki gelir 8.184 TL düzeyinde.

 

Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum

 

3- Van-Muş-Bitlis-Hakkarı: TRB2 olarak tanımlanan bu bölgelerde yıllık gelir 8.773 TL düzeyinde gerçekleşti. 

 

Türkiye'de bir istikrar kategorisi: Gelir dağılımında bölgesel uçurum