Tuzla’da 3 bina icralık oldu!

Tuzla’da bulunan 3 bina 21 Ağustos’ta icra yoluyla satılacak.

Tuzla’da 3 bina icralık oldu!

İstanbul Anadolu 11. İcra Dairesi, Tuzla’da bulunan 3 binayı açık artırma usulüyle satacak. 21 Ağustos’ta ihalesi yapılacak binaların toplam bedeli ise 5 milyon 44 bin 998 lira olarak belirlendi.

Açık Artırma İlanı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Taşınmazın Özellikleri :

Satılacak taşınmaz tapu kaydına göre; İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesinde kain, 7747 ada 7 no’lu parselini teşkil eden 3.882,34 m2 alanlı arsanın tamamıdır. Taşınmaz İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi Kurna Yolu Caddesi No:8 adresindedir. Taşınmaz üzerinde zemin + 1 normal kattan ibaret 98,41 m2 oturma alanlı yaklaşık 197 m2 inşaat alanına sahip betonarme karkas taşıyıcı özellikli yapı, 7,50 mt yüksekliğinde yaklaşık 792 m2 oturma alanlı çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli sundurmalı çelik prefabrik yapı ve 3,50 mt yüksekliğinde yaklaşık 153 m2 alanlı çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli karkas halinde natamam yapı bulunmaktadır. Taşınmaz 3.882,34 m2 alana sahip olup, halihazırda üzerindeki mevcut yapılarla birlikte inşaat malzemeleri depolama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Arsanın etrafı, taş duvar ile çevrili olup, zemini saha betonu ile kaplıdır. Topografîk ve fiziki yapısı, inşaat yapmaya uygundur. Taşınmaz üzerinde yer alan, zemin kat + 1 normal kattan ibaret yaklaşık 6,75mt x 14,58mt ölçülerinde 98,41 m2 oturma alanlı yaklaşık 197 m2 inşaat alanına sahip olan betonarme karkas taşıyıcı özellikli yapı, sahip olduğu özellikler itibariyle III. sınıf A grubunda olan bir yapı olup halihazırda ofis olarak kullanılmaktadır. Bu yapının pencereleri pvc doğrama, giriş kapısı demir doğramalı, olup, dış cephesi sıva üstü boya kaplıdır. Yine taşınmaz üzerinde yer alan, çelik konstrüksiyonlu, trapez saç çatı kaplamalı sundurmalı çelik prefabrik yapı ise 48,00mt x 16,50mt ölçülerinde 792 m2 oturma alanlı ve 7,50mt yüksekliğinde olup, asma katı bulunmaktadır. Bu yapı ise halihazırda muhtelif inşaat malzemelerinin (yalıtım malzemesi, köpük, çimento vb.) muhafaza edildiği depo amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yine taşınmaz üzerinde yer alan, 3,50 mt yüksekliğinde çelik profil kolon ve aşıkların birleştirilmesiyle inşa edilen çelik konstrüksiyon karkas halinde olan I5,00mt x I0,20mt ölçülerinde 153 m2 alanlı yapının ise sadece taşıyıcı sistemi olan çelik profil dikme ve kirişleri mevcut olup, cephe duvarları ve çatı örtüsü yapılmamıştır. Yapının mevcut haliyle tamamlanma oranı %30 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz, belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, bulunduğu konum itibariyle de ana arterlere ye otobana yakın mesafede olduğundan son derece elverişli ulaşım imkanlarına sahiptir. Bölge, hem sanayide hem konut alanında, hızla gelişmektedir. Taşınmazın bitişiğinde beton santrali, yakın çevresinde sanayi yapı ve tesisleri, ticari amaçlı yapılar. İstanbul Nakliyeciler Sitesi, İstanbul Garajı, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Sabancı Üniversitesi, TEM İstanbul  Ankara  oto yolu yer almaktadır. Taşınmazın tamamı İstanbul Anadolu I l.lcra Hukuk Mahkemesinin 2014/610 E. 2015/30 K. sayılı 15.01.2015 tarihli kararı ile kesinleşen 5.044.998,00-TL (Beş milyon kırkdört bin dokuzyüzdoksansekiz Türk Lirası) muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz tapu kaydındaki tüm takyidatlardan ari olarak satışa arz edilmiş olup alıcıya intikal edecek herhangi bir mükellefiyet yahut borç bulunmamaktadır. Taşınmazın tapu kaydına, imar durumuna ve taşınmazın sair evsafına ilişkin detaylı bilgiler yukarıda numarası yazılı dosyamızda mevcuttur, imar Durumu : Taşınmazın bulunduğu parsel imar planında 16.06.2004 tasdik tarihli

1/1000 ölçekli Ömerli içme Suyu Havzası Orhanlı Belediyesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, Kaks:0,40, Hmax:6,50mt konul alanında kalmakta iken, Orhanlı 7370 ada 4 sayılı parselin de içinde bulunduğu söz konusu Ömerli içme Suyu Havzası Orhanlı Belediyesi Koruma Amaçlı Uygulama imar Planlarının, İstanbul 10. idare Mahkemesinin 3, 2010/453E. ve 2011/I728K. sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğu bildirilmiştjr.

Kıymeti                :5.044.998,00 TL

KDV Oranı: %18

1.Satış Günü: 21/08/2015 günü 16:00 -16:10 arası

2.Satış Günü: 18/09/2015 günü 16:00 -16:10 arası

Satış Yeri: İstanbul Anadolu Adliyesi Mezat Salonu

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan yergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3021 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/07/2015


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Köprü açılışı yaklaşıyor, Çanakkale'de konut fiyatları yüzde 30-50 artıyor

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

Londra’nın yüksek döviz kira getirisi sunacak projesi ‘White City Living’ Türkiyeli yatırımcıya tanıtıldı

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Dap Gayrimenkul için çaldı

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Vedat Arslan: “Ekonomik güven konut üzerinden sağlanmaya devam ediyor”

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Dekar Yapı 15.Yıl

Dekar Yapı 15.Yıl

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

DYO işbirliği ile gerçekleşen AURA Crea: “İzmir: Tarihin Renkleri” yarışmasının kazananları belli oldu

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

2021’i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

“Anadolu Yakası’nın merkezi Avrupa Yakası’na an meselesi” Benesta Acıbadem’de ön satışlar başladı

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

Tema İstanbul 2’de birinci etapta satışa çıkan konutların yarısı 2 ayda satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

2022 Ocak ayında 88.306 adet konut satıldı

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına 2.5 kat talep geldi

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

RAMS Türkiye’nin Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

DAP Gayrimenkul Geliştirme halka açılıyor

Tiny House (Küçük Evler) İstanbul Fuar Merkezi’nde

Tiny House (Küçük Evler) İstanbul Fuar Merkezi’nde

Akfen GYO 2021’de öz kaynaklarını 6 kat artırdı 2.1 milyar TL kara ulaştı

Akfen GYO 2021’de öz kaynaklarını 6 kat artırdı 2.1 milyar TL kara ulaştı

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

Türkiye genelinde dövizden daha fazla artan konut fiyatları son 1 yılda yüzde 63 artış kaydetti

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

Sinpaş’tan her daim kazandıracak yeni proje: Koru Aura

EN ÇOK OKUNANLAR