Üç büyük kentte ofis pazarı ve kira analizi

2017 yılının dördüncü çeyrek döneminde İstanbul ve Ankara'nın aksine İzmir ofis pazarı alt ve üst fiyat segmentlerinde yaşanan kira artışı oranları dikkat çekti

Üç büyük kentte ofis pazarı ve kira analizi

Türkiye'nin üç büyük kentinde ofis pazarı kira değerlenme oranları, 2017 yılının son çeyrek döneminde farklı yönlü eğilimler gösterdi. İzmir Ofis Bölgeleri'nde alt fiyat ve üst fiyat segmentinde de artışlar kaydedildi. İstanbul'da 2017 yılı genelinde üst fiyat segmentindeki 0.08 oranlı artışa karşın alt fiyat segmentinde yüzde 0.35'lik düşüş yaşandı. Ankara'da ise üst fiyat segmendindeki düşüş yüzde 0.76 olurken, İzmir'de her iki fiyat segmentinde de artış görüldü. 

İzmir ofis bölgeleri kira değerlenmeleri arttı

REIDIN tarafından yayınlanan 2017 yılını kapsayan "Ofis Kira Endeksi"ne  göre üst fiyat segmentinde İstanbul'da yüzde 0.08 artış, Ankara'da ise yüzde 0.76 oranında düşüş kaydedildi. İzmir ise üst fiyat segmentindeki kiralarda yüzde 0.22 oranında artış kaydetmiş oldu. Alt fiyat segmentindeki kira ölçümleri ise İstanbul'da yüzde 0.35 oranında düşüş gösterirken, Ankara'da yüzde 0.89'luk bir artış gösterdi. İzmir ise alt fiyat segmentinde yüzde 1.10 artış kaydetti. REIDIN tarafından yapılan açıklamada alt fiyat segmentinde İzmir'in diğer iki büyük kente kıyasla önemli bir artış gösterdiği belirlendi. 

İzmir'de ofis bölgeleri ve kira analizi

İzmir'de yapılan ölçümlere göre Bornova ve Bayraklı bölgelerini içeren Merkezi İş Alanı bölgelerinde ofis kira değerleri, 2017 yılının 4. çeyrek döneminde bir önceki döneme kıyasla üst fiyat segmentinde yüzde 0.74 oranında artış gösterdi. Fiyatlar alt segmentte yüzde 0.10 oranında düşüş kaydetti. REIDIN ölçümlerine göre İzmir'in Merkezi İş Alanı Bölgelerinde bir önceki çeyrek döneme göre doluluk oranlarının geçen döneme kıyasla yüzde 5.2 düzeyinde düştüğü görüldü. Böylece toplam doluluk oranı da yüzde 88.41 olarak ölçülmüş oldu. Diğer taraftan İzmir'in İkincil Ofis Bölgesi olarak belirlenen Konak'ta da üst segmentte yüzde 4.49, alt segmentte ise yüzde 2.38 oranında düşüş saptandı. Konak'ta da ofis binaları doluluk oranları bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 3.93 düştü ve toplamda yüzde 92.50 oldu. 

Ankara'da doluluk oranları düştü

Ankara'da yapılan ölçümler ise Eskişehir Yolu, Öveçler, Çankaya, Yenimahalle-Beştepe bölgelerini içeren Ankara Merkezi İş Alanı'nda ofis kiraları bir önceki çeyrek döneme kıyasla üst segment düzeyinde yüzde 0.20, alt segmentte ise yüzde 0.54 oranında artış kaydetti. Ankara Merkezi İş Alanı ofis binalarının doluluk oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,57 artarak yüzde 87,62 olarak ölçüldü.