Üçüncü Köprü bağlantı yoluna bilirkişi itirazı

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Beykoz-Riva/İshaklı Geçişi imar planına yapılan itirazı değerlendiren bilirkişi raporu, "planın planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığı" görüşünü bildirdi.

Üçüncü Köprü bağlantı yoluna bilirkişi itirazı

Üçüncü Köprü'ye entegre olacak şekilde geliştirilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin en önemli ayaklarından biri olan İstanbul Beykoz-Riva/İshaklı Geçişi imar planlarına yapılan itiraz üzerine açılan davada bilirkişi heyeti görüşlerini açıkladı. İstanbul 8'inci İdare Mahkemesi tarafından atanan dört kişilik uzman heyeti, söz konusu planların, planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygunluk arz etmediği görüşünü bildirdi. 

Bilirkişi raporu nasıl hazırlanır? 

Bilirkişi'den Beykoz-Riva/İshaklı imar planlarına itiraz
Konuyu değerlendiren ve görüşlerini 4 ana başlık altında İstanbul 8'inci İdare Mahkemesi'ne ileten Bilirkişi Heyeti'nin ilk itirazı İBB tarafından 2009 senesinde onaylanan 1/100 binlik Çevre Düzeni Planında, Kuzey Marmara Otoyolu geçişinini öngörülmemesi noktasında yoğunlaştı.

İstanbul kuzeye doğru genişlememeli
Bu bölümde, mega projenin yalnızca bir güzergah olarak gösterilmesine itiraz edilirken, bir bütün olarak çevre üzerindeki etkilerin de göz önüne alınması istendi. Değerlendirmede: "Bölgede yapılaşma baskısı oluşabilir. Kentin kuzeye doğru gelişmesi büyük riskler oluşturur..." görüşlerine yer verildi. 

İmar planlarının İstanbul Çevre Düzeni Planı ile bütünlük oluşturmadığının da vurgulandığı Bilirkişi Raporu'nda 2012 yılından bu yana devam eden inşaat sürecinin alandaki doğal değerler üzerinde bütünüyle olumsuz bir etkiye vesile olduğu belirtildi. Planlanan otoyolun doğal varlıklar üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken değerlendirmede:

"Bölge bütünü içinde doğal varlıkların oluşturduğu bütünlüğü ve sürekliliği zedeleyici sonuçlar oluşturması kaçınılmazdır ve planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmemektedir..." denildi.