Ulusal Mimarlık Programı, 30. yıl için hazır

Mimarlar Odası tarafından ilk kez 1988 yılında başlatılan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı 2016'da 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Ulusal Mimarlık Programı, 30. yıl için hazır

Mimarlar Odası tarafından mimarlık mesleğinin ve kültürünün geliştirilmesi hedefiyle ilk kez 1998 yılında başlatılan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı, 2016 yılında 30. yılını dolduracak. Türk Mimarlarının uluslararası alanda tanınırlığının artmasına da olanak tanıyan etkinlik kapsamında düzenlenen programda ödül almaya hak kazanan eserler, Ağa Han Mimarlık Ödülü, Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası platformlara katılabilme şansı buluyor. Program, mimarlık eserinin kamusallığının artırılması ve mimarın hak ve sorumluluklarının tanınması gibi amaçlarının yanı sıra mesleki pratiğin ayrıntılarının da yaygınlaşması süreçlerine destek sunuyor. 

Ulusal Mimarlık Sergisi
XV. Ulusal Mimarlık Sergisi kapsamında sergiye katılan eserlerin tamamı, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Ulusal Mimarlık Ödülleri Kataloğu ile ulusal ve uluslararası mimarlık kamuoyuna tanıtılıyor. Katalog, katılımcılara ücretsiz olarak gönderilirken, UIA üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütleri kütüphanelerine, yurt içi ve dışındaki üniversite, araştırma merkezi ve uzmanlık kütüphanelerine uluştırılıyor.

Ulusal Mimarlık Programı, 30. yıl için hazır

Ulusal Mimarlık Ödülleri
Program kapsamında verilen Mimarlık Ödülleri etkinliğinde de ödüllü mimar ve eserler, 1988 yılında beri ödül alanların bir araya getirildiği Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektifi Sergisi ve kataloğunda kendine yer buluyor.

Bu sene verilecek ödül kategorileri ise şu şekilde belirlendi.
- Mimar Sinan Büyük Ödülü
- Başarı Ödülleri: Bu ödül Mimarlığa Katkı Dalı ve Yapı Dalı olmak üzere iki dalda verilecek. Yapı Dalı ise "Yapı" ve "Yapı-Koruma ve Yaşatma" kategorilerine ayrılacak
- Proje Dalı: Bu ödül ise "Proje" ve "Proje/Koruma-Yaşatma" kategorilerinde verilecek
- Fikir Sunumu Dalı

Son katılım ve takvim bilgisi
Etkinliği son katılım başvuruları 1 Nisan 2016 Tarihinde gerçekleşirken, Seçici Kurul Toplantısı 21 Nisan 2016, Ödül Töreni İse 16 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek.

Sergi Programı ise şöyle:
- 13-21 Mayıs 2016 Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi, Çankaya, ANKARA
- 27 Mayıs-20 Haziran 2016 Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Sergi Salonu, Karaköy, İSTANBUL
- 8-30 Kasım 2016    Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR