Uluslararası gelişmelere kayıtsız değiliz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye'nin temiz çevre hususundaki uygulamaların takipçisi olduğunu söyledi

Uluslararası gelişmelere kayıtsız değiliz

24 Haziran 2014/Emlakwebtv
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk AB ve Türkiye Cumhuriyetince finanse edilen "Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanması Teknik Yardım Projesi" kapsamında TOBB'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Kalkınma ve çevrenin birbirini bütünleyen kavramlar olarak algılanmasını savunan "sürdürülebilir kalkınma" yaklaşımının öneminin gün geçtikçe arttığını söyleyen Öztürk, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda uluslararası boyutta kaydedilen gelişmelere kayıtsız kalmadığına işaret etti.

Öztürk, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve daha kaliteli çevrede yaşayabilmesi için gerekli politika ve uygulamaların gerçekleştirildiğini vurguladı.

Öztürk, Bakanlığın, çevrenin korunması, kirliliğin oluşmadan önlenmesi, çevre politika ve kararlarının uluslararası standartlar ile AB çevre mevzuatı temelinde etkin uygulanması ve toplumun her kesiminde çevre duyarlılığının artırılması çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Kirletmeden, doğaya zarar vermeden, doğanın kaldırma kapasitesinin üzerine çıkmadan üretmenin önemini vurgulayan Öztürk, Karadeniz Bölgesi'nde HES'lere yönelik havza bazında çalışma yapılmasını önerdi. Öztürk, "Bu alanda kaç tesis yapılabilir, nerelere yapılabilir, ekolojik dengeyi bozmayacak tesis yapımı nasıl olur, bunların ortaya konulmasıyla önümüzdeki süreçte daha kaliteli, şeffaf çevre politikaları oluşturabiliriz" ifadesini kullandı.