Uluslararası "nükleer raporundan" payımıza "aymazlık" düştü

Devlet güvenliği gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmayan "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın" Akkuyu Raporu, medya organları tarafından yayınlandı. Enerji Bakanlığı'nın nükleer enerji gibi kritik bir konuda uluslararası uyarılardan hiçbirini yerine getirmediği ortaya çıktı

Uluslararası

Hürriyet Gazetesi, hükümetin "devlet güvenliği" gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşmayı reddettiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajans'nın Akkuyu raporunu ele geçirdi. Gazete, raporu ilişkin değerlendirmesinde, üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen tavsiyelerin hiçbirinin gerçekleştirilmediğini yazdı.

20 Şubat 2014'te Türkiye'ye teslim edilmişti
Bünyesinde 24 tavsiye ve 15 öneri bulunan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından hazırlanan Akkuyu Projesi Raporu-Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme raporu 20 Şubat 2014'te Türkiye'ye teslim edilmişti. Raporu ve sonuçlarını güvenlik gerekçesiyle kamuoyu ile paylaşmayan ve ÇED Olumlu Kararı aleyhine yürütülen mahkemeden aynı gerekçeyle gizlenen rapor, kimi medya organlarınca mercek altına alındı. Hürriyet Gazetesi'nde raporun yayınlanmasının ardından açıklama yapma zorunluğu duyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, raporun güncelliğini yitirdiğini savunsa da raporda belirtilen önerilerin hiçbirisinin yerine getirilmediği ortaya çıktı. 

Türkiye'ye uluslararası "nükleer" tavsiyeleri
Raporda Türkiye'ye verilen önerilerin başında konuyla ilgili kurumlar arasındaki nükleer politika geliştirme görev sorumluluklarının netleştirilmesi ve ulusal politika ve strateji taslağının tamamlanması yer alıyor. Akkuyu proje şirketinin lisans belgeleri ve düzenleme gözden geçirmelerinde ortaya çıkan konuların çözümünü halletme ve değerlendirme ve sorumluluk alma kapasitesine sahip olması gerektiğini de belirten raporda, Türkiye'nin nükleer hasar için sivil sorumluluk yasası çıkarması ve hükümetin lisans süreci dönemi dahil düzenleyici fonksiyonların bağımsızlığını garanti altına alması gerektiği üzerinde duruldu. 

Resmi kurumların sessizliği altında nükleer santrale doğru
Konuyla ilgili soruların muhatabı olarak gözüken Akkuyu Nükleer A.Ş. Çevre ve Şehircilik bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı belirtilen Hürriyet Gazetesi haberinde Enerji Bakanlığı'nın da tek tek tüm sorular üzerinde yoğunlaşmak yerine genel açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti. Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç ajansın önerileri doğrultusunda herhangi bir çalışma yürütülmediği yorumlarına karşı çıkarak: O tarihten bugüne kadar Ajansın önerileri ile ilgili birçok çalışma yapılmış olup sözkonusu rapor bu nedenle güncel durumu yansıtmamaktadır. Örnek olarak; ÇED süreci hızlandırılsın, TAEK danışmanlık ihalesi sonuçlandırılsın önerileri gibi bir çok husus olumlu sonuçlanarak güncelliklerini kaybetmişlerdir" ifadelerine yer verdi.