Üsküdar Altunizade imar planı askıda!

Üsküdar Altunizade imar planı askıya çıktı.

Üsküdar Altunizade imar planı askıda!

Üsküdar Altunizade Mahallesi 2 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi.

Buna göre imar planı hükükmerinin 3.maddanesinin yeniden düzenlemesi suretiyle1 paftalık 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 uygulama imar planı değişikiği 20 Ağustos 2015’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlar kesinleştirildi.