Hukukçulardan belediyelere uyarı: Ya ücretsiz otopark, ya harçları iade

İstanbul Otopark Yönetmeliği'nin 4.06. maddesi ile 11.02. maddeleri arasındaki çelişkilere dikkat çeken Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Belediyelerin ya ücretsiz otopark yapması ya da alınan otopark ücretlerini iade etmesi gerektiğini söyledi.

Hukukçulardan belediyelere uyarı: Ya ücretsiz otopark, ya harçları iade

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, otopark sorunu ve ilgili Belediyelerin bu sorunu çözmeye yönelik inisiyatifinde, belirlenen yasalar ile çelişir uygulamalara dikkat çekti. Bina altlarında otopark yapılamayan parsellerde inşaat yapılması halinde ilç belediyelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen Otopark Harçlarını almakta olduğuna dikkat çeken Kiraz, bu harçların esas nedeninin ise bina altına yapılamayan otoparkların imar planında gösterilen yerlerde yapılması zorunluluğu olduğunu söyledi. 

Bu otoparklar ücretsiz kullandırılmalı

Söz konusu alanlarda yapılacak otoparkların ise Otopark Harcı ödeyenler tarafından ücretsiz olarak kullandırılmak zorunda olduğunu dile getiren Ali Güvenç Kiraz, İstanbul Otopark yönetmeliğinin 4.06. maddesi uyarınca, binaların ihtiyacı olan otopark alanının tamamının parsel veya bina bünyesinde karşılanmaması halinde, karşılanamaya otopark adedi kadar otopark bedelinin alınmasına hükmettiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin de otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacını karşılamakla yükümlüğürü düzenlediğini açıkladı.

Otopark harçlarının gereğinin yerine getirilmesi zorunluluğu

Kiraz, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu olarak yapılması gereken otoparklara ilişkin ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun da İstanbul Otopark Yönetmeliği 11.02. maddesi uyarınca çözümlendiğini hatırlatarak: "Bu maddede İdareler bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlüdür. Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmaz maddesi yer alıyor. Böylece aslında İstanbul’un birçok bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen Otopark Harçlarının gereğinin yerine getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı. 

Yönetmeliklerle uygulananlar arasındaki çelişki

Bu düzenlemeye karşın otoparkı bulunmayan binaların neredeyse tamamının otopark ihtiyaçlarını gideremediğini bu nedenle ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığını dile getiren Kiraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de İSPARK denilen kurulş aracılığı ile otopark hizmeti verdiğini, buna karşın hizmet otopark oalanı olmayan parsellerde de ücretsiz olarak kullandırtmadığını vurguladı. Ali Güvenç Kiraz:

"Tüm bunlar göstermektedir ki; Otopark harcı olarak alınan bedellerin karşılığında ücretsiz olarak kullandırılacak otopark alanı gösterilmesi veya yapılması zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getiremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi almış olduğu bu harçları geri iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde mahkemelere nezdinde açılabilecek bir dava ile başka amaca kullanılmaması gereken bu bedellerin geri alınacağı görülmektedir. İstanbul gibi Otopark sorunu net olan bir şehirde aslında çözüm için getirilen bu yöntemin hiç kullanılmaması kabul edilemez ve hukuka açıkça aykırıdır." yorumunda bulundu.