V. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini arıyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) "V. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışması müracaatları başlıyor. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2013

V. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini arıyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) "V. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışması müracaatları başlıyor. 15 Nisan 2013 tarihine kadar başvuruların yapılacağı yarışmanın ayrıntıları ödül şartnamesinde bulunmaktadır. Başvurularınızı PDF formatında aşağıdaki e-mail adresine gönderebilirsiniz. TV, Radyo dallarında aday olacak çalışmaların 1 adet CD'lerini dernek merkezine elden, posta ile veya e-maille gönderebilirler. Türkcell’in ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası’nın desteğiyle düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri ile ilgili yönetmelik şartnamededir.


Ekonomi Basını  Başarı Ödülleri Şartnamesi
 
Ekonomi Gazetecileri Derneği her yıl ekonomideki gelişmeleri kamuoyuna başarılı bir şekilde yansıtan haberleri ödüllendirme kararı aldı.

Başarının ödüllendirilmesi ve ekonomi haberciliğinin teşviki amacıyla verilecek ödüller alanında en iyi olanlar arasından seçilecek çalışmalara verilecek.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
 
MADDE I - ÖDÜL DALLARI
 
Ekonomi Basını Başarı  Ödülleri Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu’nun her yıl için belirlediği alanlarda verilir.

Bu çalışmada amaç, başarıyı  teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmektir. 2012 Mart ve 2013 Mart sonu  olarak 1 yıl için ödül verilecek dallar şöyle belirlendi.

. Başarı öyküsü
(Yazılı basın, radyo, televizyon, interneti kapsamaktadır)

. Söyleşi  – Röportaj
(Yazılı basın, radyo, televizyon, interneti kapsamaktadır)

. En iyi haber
(Yazılı basın, radyo, televizyon, interneti kapsamaktadır)

. Ekonomi köşe yazısı

. Ekonomi Programı  (Radyo, TV)

. Grafik-Tasarım
(Yazılı basın, televizyon, interneti kapsamaktadır)

. En iyi sektör haberciliği
 (Yazılı  basın, televizyon, radyo, internet – Yıl boyunca belli bir sektörde dizi-araştırma haberi yaparak dikkat çeken ve uzmanlığını gösteren başarılı uzman ekonomi gazeteciliğine verilir)

.Yerel Basın Ödülü
 (Yazılı basın, televizyon, internet, radyo, medya kuruluşları kurumsal kimlikleri veya bireysel olarak katılabilirler. Bu kategoride haber, söyleşi ve inceleme-araştırma dallarında eserlerle müracaat edilebilir)

. Jüri Özel ödül

 . TURKCELL Özel ödülü
(Yazılı basın, tv, radyo,internet - Yıl boyunca  teknoloji ve iletişim alanında haberler değerlendirilecek)

Yönetim Kurulu bunlara yeni dallar eklenmesine karar verdiğinde yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır. Yeni dallarla ilgili başvuru koşulları yönetmeliğe madde eklenerek belirlenecektir.

 
MADDE II - ADAYLIK
 
Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallarda başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş  ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallar için "Ön Araştırma Kurulu" da kurabilir. Bu kurul da adaylık için öneride bulunabilir.

Bu kurul en az üç kişiden oluşur ve nihai seçimde oy hakkı yoktur.

Bir kişinin herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için izninin alınması veya kendisine haber verilmesi gerekmez.
 
MADDE III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI
 
a) Adaylar bir dalda ve bir eserle başvurabilir. Hangi dalda yarışmaya katılacaklarını belirtmeleri gerekmektedir.
b) Ekonomi Basını Başarı Ödülü kazanan daha sonraki yıllarda ödül için yeniden başvurabilir.
c) Ödüle yazılı basından katılacakların yayınlanmış yazılarını en az bir adedini PDF formatında gönderecekler.
d) Televizyon Ödülünde 1 Adet CD
e) Radyo Ödülünde 1 adet CD' nin gönderilmesi gerekiyor.
f) Adaylık için başvuru veya araştırma süresi 15 Nisan’da sona erer. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Başvuralar ilgili adrese elden dernek merkezine veya gerekli formatta e-mail olarak  teslim edilebilir.
g) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir.
h) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş veya gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenir.
k) Ödül Sekreterliği'ne bilgi vermek şartıyla takma isimle de ödüle başvurmak mümkündür.
l) Ekonomi müdürlerinin haberleri yarışma dışı tutulacaktır.
n) Aday olanın Ekonomi Gazeteciler Derneği üyesi olması veya bir EGD üyesinin ekonomi gazetecisi olduğunu ilişkin referansı vermesi gerekir.
 
 MADDE VI - UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ
 
Ödül Sekreterliği her daldaki başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler; koşullara uygun olmayan başvuruları belirler.Değerlendirmeyi yapar ve jüri puanlamasını koordine eder.
Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, hiç bir ayrım ve içerik açısından herhangi bir inceleme yapılmaksızın, ilgili seçici kurullara sunulu
 
MADDE VII - SEÇİCİ  KURULLARIN ÇALIŞMASI
 
Seçici kurul, Ekonomi Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili karara varmak üzere tamamen bağımsız olarak çalışma düzenlerini saptar.

Seçici kurullar, adayların yapıtları  veya faaliyetleri ile ilgili konularda uzmanlara danışabilir ve onları  davet edebilir.

Seçici kurullar, ödülün bir kişiye (kolektif çalışmalarda bir gruba) verilmesini kararlaştıracağı gibi, ödül verilen dallarda adayları teşvik amacıyla bir kişiyi de (kolektif çalışmalarda bir grubu) övgüye değer görebilir; ödüle değer aday görülmediği takdirde o dalda ödül verilmemesine de karar verebilir.
 
Adayın mesleki çalışmaları  da değerlendirmede göz önünde bulundurulur. EGD Yönetim Kurulu ile seçici kurul üyeleri ödüle aday gösterilemez. Ödüler düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.
Kararlar, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Örnek olarak: 7 üyeden oluşan seçici kurulda kararlar en az 4 üyenin oyu ile alınır. Övgüye değer görme kararı için de aynı oy çokluğu aranır.

Seçici kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır. Oylamalarda gizli oy yöntemi uygulanır. Oy birliği ile karar alınırsa açık oy ile de ödüller verilebilir.
 
Secici kurul bir toplantıda karara varamazsa ikinci toplantıyı yapabilir. Seçici kurul görüşmeleri, kurul üyeleri tarafından kamuya açıklanmaz. Seçici Kurulların kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.
Seçici kurulu tarafından sonuçlar tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu uygun göreceği tarihte açıklayacaktır, ödül alanları bir tutanakla yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulları, seçici kurulun kararına uyar.
 
MADDE VIII - ÖDÜL TUTARI
 
Her yıl verilecek ödül miktarı, EGD Yönetimi tarafından her dal için eşit olarak saptanır. 2013 yılı için belirlenen ödül tutarı 2.500 TL olarak belirlendi.

MADDE IX - ÖDÜLLERİN DAĞITIMI
 
Ödüller secici kurul tarafından gerek görülürse bölüştürülebilir. Ödül kazanana, parasal ödül dışında, "Plaket" verilir.
 
XX - SEÇİCİ  KURUL
 
Yönetim Kurulumuz 2012 Mart ve 2013 Mart sonu  ödülleri için seçici kurulun aşağıdaki isimlerden oluşmasını uygun bulmuştur

 * Abdurrahman Yıldırım- Habertürk
* Sefer Levent- Hürriyet
* Rüştü Bozkurt- Dünya
* Adil Küçük - Türkiye
* Celal Toprak- Ekonomi Gazetecileri Derneği
* Kadir Dikbaş- Zaman
* Jale Özgentürk- Radikal
*İdriz Çokal- Para Dergisi
*Hasan Arslan-Anadolu Ajansı
*Mustafa Kemal Çolak- Ekonomist
* Esin Gedik- Akşam
* Özlem Dalga- Bloomberg HT
* Tarık Yılmaz- Ekonomi Gazetecileri Derneği
* Selçuk Geçer- Cem Tv
* Koray Öztürkler- Turkcell Kurumsal İletişim ve İlişkilerden Sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı


Benzer Haberler

Çekmeköy askeri arazi için hazırlanan dönüşüm planı İBB'de

Çekmeköy askeri arazi için hazırlanan dönüşüm planı İBB'de

2018'de müteahhitlerin en büyük pazarları: Rusya, Arabistan, Katar

2018'de müteahhitlerin en büyük pazarları: Rusya, Arabistan, Katar

Konkordatodan dönüş başladı

Konkordatodan dönüş başladı

Bakan Kurum: Emlak Bankası çok yakında açılıyor

Bakan Kurum: Emlak Bankası çok yakında açılıyor

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi netleşti

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi netleşti

Gebze Halkalı Marmaray durakları: Ayrılık Çeşmesi 1.5 aylığına  kapatıldı

Gebze Halkalı Marmaray durakları: Ayrılık Çeşmesi 1.5 aylığına kapatıldı

Çanakkale Köprüsü son durum: Geçiş garantisi tartışması

Çanakkale Köprüsü son durum: Geçiş garantisi tartışması

Gayrimenkul Nedir?

Gayrimenkul Nedir?

Yılda en az 300 bin konut dönüşümü

Yılda en az 300 bin konut dönüşümü

Marmaray seferlerine kısa süreli değişiklik

Marmaray seferlerine kısa süreli değişiklik

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

Cemil Candaş cinayeti davasında karar çıktı

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

Kira artışlarında yeni kriter: TÜFE

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

5 yılda çevre korumaya 133.4 milyar harcandı

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

Kadınlar 2018'de en çok hangi kentten ev satın aldı?

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

İnşaat sektörü 2018'de dip noktayı gördü

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Antalya 'dan İzmir'e Yüksek Hızlı Tren

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanı'ndan Havalimanı inşaatında ölen işçilerle ilgili açıklama

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park  için uygun değil...'

Mimarlardan Ankapark uyarısı: 'Zemin tema park için uygun değil...'

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İmrahor Millet Bahçesi ihalesi 18 Şubat'ta

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

İller Bankası'na yetki veren teklif TBMM'den geçti

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

Torba Yasa'dan ihaleler ve yüklenici firmalara ilişkin önemli düzenleme

EN ÇOK OKUNANLAR