Validebağ'dan zehir akıyor

Validebağ Deresi'nde kirlilik oranının çok yüksek olduğunu açıklayan Çevre Mühendisleri Odası, buradan su içen hayvanların risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Validebağ'dan zehir akıyor

Validebağ Deresi'nde su analizi yapan Çevre Mühendisleri Odası, dere suyundaki kirliliğin çok yüksek olduğunu açıkladı. Odaya göre, dereden su içen hayvanlar risk altında

Validebağ Korusu içinden geçiyor
Validebağ Korusu içinde bulunan Dere'den aldığı su örneği analiz sonuçlarının Halk sağlığı açısından  büyük bir risk ortaya koyduğunu açıklayan Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, dere suyunu 'zehirli' olarak niteledi.

Çevre Mühendisleri Odası açıklaması
Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Atıksuyun kaynak noktasına doğru yaklaşıldığında kirletici konsantrasyonlarının artmakta olduğu; çökelebilir katı maddelerin atıksuyu taşıyan kanalette, kanalet boyunca ve koru içindeki derede, yatak boyunca çöktüğü görülmüştür.

- Koru içindeki dere güzergahı boyunca bitki örtüsünün fazlalığı dikkat çekmektedir. Dere, hem koru içerisinde bulunan bitkiler için besin kaynağı hem de koru içinde yaşayan hayvanlar -özellikle kuşlar- için içme suyu kaynağı olarak kullanıldığından çok
önemlidir. Kirletici girişinin önlenmemesi durumunda, dere ortamında anaerobik mikroorganizmalar gelişecek, bu durum dereyi canlı yaşamını tehdit eden bir ortama dönüştürecektir. Dereyi içme suyu kaynağı olarak kullanan canlılar ise bu ekolojik
ortamdan ya uzaklaşacak ya da yok olacaklardır.

- Dereye karışan çimento ve agrega atıkları, derede ve kanalette çökmelere neden olmaktadır. Zamanla katılaşan bu kirleticiler, dereyi geri dönüşü olmayan bir duruma götürmektedir.

- Dereye atıksuların hiçbir önlem alınmadan deşarj edildiği, analiz sonuçları ve yerinde yapılan tespitle anlaşılmaktadır. Atıksuları kanala bağlamak yerine, yüzlerce konut arasından geçirerek dereye verilmesi, Yüzeysel Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği'nin "Yüzeysel suların biyolojik, fiziko-kimyasal ve kimyasal açıdan kalitelerinin korunması maksadıyla her türlü atık
ve artık, mevcut su kalite durumunu ve ekolojisini bozacak şekilde alıcı su ortamına bırakılamaz" maddesine aykırıdır. Ekolojik yaşam alanlarının, sermayenin keyfi davranışlarına bırakılması ve bu durumu yönetmelikleri uygulayıcıların görmezden gelmeleri kabul edilebilir bir durum değildir