Varlık Fonu'nda 80. madde tartışması: Anayasaya aykırı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Varlık Fonu tasarısının, şirketlere hiçbir denetime tabi olmadan çevreyi kirletebilmelerine olanak tanıyan 80. maddesinin geri çekilmesini istedi.

Varlık Fonu'nda 80. madde tartışması: Anayasaya aykırı

Türkiye Büyük Millet meclisi'nde kabul edilen Türkiye Varlık Fonu Tasarısı'nın 80. maddesi tartışmalara neden oldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, söz konusu maddenin ekoloji katliamına yol açacağını ve firmalara doğayı hiç bir denetime tabi tutmadan kirletebilme olanağı tanıdığını belirterek: "Tasarı anayasaya aykırıdır..." açıklamasını yaptı. 

Anayasaya aykırı bir madde: Meclisin yetkisi Bakanlar Kurulu'na devredildi
80. madde ile TBMM'nin elindeki bir yetkinin Bakanlar Kurulu'na devredildiğini, böylece belli başlı spesifik projelerde stratejik noktaları yönlendirebilme olanağının tanınmış olacağını söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Gökhan Yıldırım tasarı ile birlikte hazine arazilerinin 49 yıllığına firmalara tahsis edileceği bilgisini verdi.

Hazine arazileri özel şirketlere tahsis edilecek
Enerji tüketimlerinin yüzde 50'sinin 10 yıla kadar devlet tarafından karşılanacağını ve ekolojik bir katliama olanak tanındığını söyleyen Yıldırım:

"Doğayı katledecek ekolojik katliama yol açacak tüm projelerde hazine arazilerinin kullanımı şirketlere tahsis edilebilecek duruma gelmiş oluyor. Bakanlar kurulunun her türlü tahsis izin ruhsat ve diğer sınırlayıcı hükümlerin süresini kısaltma ve istisna edebilme imkanı sağlamış oluyor.Köprüler Havalimanları gibi tüm mega projelerde ve ayrıca istisna olarak gösterilebilecek küçük kapsamlı projelerde de bakanlar kurulunun gerekli görmesi halinde ÇED devre dışı kalmış oluyor." ifadelerini kullandı.