Vatandaşlar enerji politikasına dışarıdan mı bakıyor?

Kadir Has Üniversitesi tarafından yürütülen "Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması", halkın enerji sorunları ve sürdürülen politikalara uzaktan baktığını gösterdi. Ankete katılanların yüzde 85'i Türk Akımı projesinden haberi olmadığını belirtirken, enerji sorununun oy verme eğilimlerini etkilemediği görüldü

Vatandaşlar enerji politikasına dışarıdan mı bakıyor?

Kadir Has Üniversitesi'nin Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma, vatandaşların enerji tasarrufu, enerji politikaları ve sürdürülen Hükümet programlarının bir hayli dışında kaldığını gösterdi. "Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması"ndan çok çarpıcı sonuçlar çıktı.

Yüzde 85 Türk Akımı'nı bilmiyor

Sürdürülen araştırmanın en dikkat çekici sonucu, ankete katılım gösteren 1.200 kişi içinde yüzde 86'lık büyük bir oranın Türk Akımı projesi hakkında hiç bir bilgiye sahip olmadığını söylemesi oldu. Katılımcılardan, Türk Akımı projesiyle ilgili 110 farklı yanıt gelirken, enerji ticaretinin yürütülmesinin istendiği ülke sıralamasında yüzde 42 ile Azerbaycan ilk sırada yer aldı.

Enerji politikaları ve oy verme eğilimi arasındaki ilişki

Araştırmadan çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise vatandaşların oy verdikleri partilerin enerji politikaları hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söylemesi oldu. Katılımcılar oy verme eğilimlerinde "enerji politikalarının" belirleyici bir oynamadığını ifade etti. Diğer taraftan katılımcıların yüzde 38.6'lık bir kesimi ise enerji alanındaki en büyük sorunun ithal enerjiye bağımlılık olduğunu dile getirdi.

Elektrik fiyatlarını yüksek bulan katılımcı oranı yüzde 85

Anketten çıkan sonuçlara göre vatandaşların enerji alanındaki en yüksek harcamasında ilk sırada elektrik bulunuyor. Elektrik fiyatlarını yüksek ve çok yüksek bulan vatandaş oranı yüzde 85'e ulaşırken, yüzde 13'lük kesim ise normal yanıtını verdi. Doğalgaz fiyatları hakkındaki değerlendirmede ise yüksek ve çok yüksek yanıtını veren kişiler, yüzde 65'lik orana ulaşıyor.

Isı yalıtımı yüzde 35'lerde

Ankete katılım gösteren vatandaşların yüzde 65'lik kısmı ise, konutların ısı yalıtımına sahip olmadığını ifade etti. Isı yalıtımlı eve sahip olduğunu söyleyen vatandaşlar ise yüzde 34'lik bir oran oluşturdu.