Vergi borcu yapılandırma affı başvuruları başladı

Vergi, gümrük, SSK primleri, öğrenim kredisi gibi borçların yeniden yapılandırma başvuruları başladı

Vergi borcu yapılandırma affı başvuruları başladı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı kanun ile beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirler Maliye'ye bildirildiğinde vergi aslı ödenecek, ceza ve faizler silinecek. Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi borçlarını yeniden yapılandıran yasanın detaylarını içeren tebliğ bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Peşin ödemelerde avantaj

Vergi, idari para cezası ve kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Peşin olarak yapılacak ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor. 

Vergi barışı hangi borçları kapsıyor? 

* 30 Haziran 2016'dan önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar, 
* 30 Haziran 2016'dan önce verilen askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası, trafik idari para cezası, karayolları taşıma idari para cezası, otoyollar ve köprülerde ihlalli geçiş para cezası, RTÜK tarafından verilen para cezası, 
* Vadesi 19 Ağustos 2016 tarihinden önce olan, ecrimisil, kaynak kullanım destekleme fonu, öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları. 

Yapılandırma nasıl yapılacak? 

Borçların tamamı ile Yi-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi durumunda, gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'si ödenirse, kalan yüzde 50'sinden vazgeçilecek. Vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçlar ise başvurusuz silinecek. 

Bir takvim yılında 2 taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda kanundan yararlanma hakkı kaybedilecek. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şartı aranıyor.