Via GYO payları borsa kotundan çıkarıldı

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarının borsa kotundan çıkarıldığını duyurdu

Via GYO payları borsa kotundan çıkarıldı

Viaport Asia, Viaport Marina, Viaport Venezia ve Vialand ile alışveriş, eğlence ve marina hizmetleri veren Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları borsa kotundan çıkarıldı. Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yaptığı açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2016 tarihli ve 2016/24 sayılı bülteninde yer alan karara göre, Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin gayrimenkul ortaklığı statüsünün sona erdirilerek Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmasına ve paylarının borsa kotundan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada kararın doğru olduğu bildirildi.

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yüzde 25 hissesini 5-6 Mayıs tarihlerinde halka arz etmiş, bu yılın ilk yarısında da sınırlı sayıdaki halka arzlar arasında yer almıştı. 

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yaptığı açıklama ise şöyle; 

''SPK’nın kararında belirtildiği üzere; (i) yatırımcıların elinde bulunan geri alım garantisine konu olan Şirketimiz paylarının tamamının Şirketimiz halka arz izahnamesinin “Sermaye Piyasası Aracı Notu” bölümünün 7.5. Geri Alım Garantisi kısmında belirlenen hükümler ve pay geri alım sürecine ilişkin takvim doğrultusunda zorunlu olarak Şirketimizce 14,00 TL’den geri alınmasına ve (ii) geri alım garantisine konu olmayan Şirketimiz paylarına sahip yatırımcılarımıza talepleri halinde pay başına 14,00 TL’den satma hakkı verilmesine, satma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılarımıza ait payların Şirketimiz tarafından satın alınmasının zorunlu tutulmasına karar verilmiş olup, Şirketimizce bu kapsamda yatırımcılarımızın menfaatine olacak şekilde gerekli işlemler yapılacaktır. Geri alım garantisine konu olan paylar ile satma hakkını kullanmak isteyen yatırımcılarımızın talepleri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde bloke tutulan teminatlardan karşılanacak olup, bu teminatların yetersiz kalması halinde yetersiz kalan bakiye en geç 17.08.2016 tarihine kadar hakim ortaklar tarafından karşılanacaktır.

Geri alım garantisi sürecinin takibi ve satma hakkı kapsamındaki işlemler Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Finans Yatırım) tarafından gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında; Sermaye Piyasaları Kurulu’nun aldığı bu kararı doğru olarak yorumladığımızı ve karar doğrultusunda yatırımcılarımızın menfaatine olacak şekilde gerekli işlemleri tesis edeceğimizi belirtir, ülke ekonomisine sağladığımız katkılara hız kesmeden devam edeceğimizi ve yatırımlarımızı tüm hızıyla devam ettirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.''