Yabancı sermaye, Türkiye'ye güveni gösterir

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanlığındaki Türkiye Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. dönem toplantısına katıldı

Yabancı sermaye, Türkiye'ye güveni gösterir

Ekonomi Bakanlığındaki Türkiye Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. dönem toplantısına katılan ülkeye gelen doğrudan sermaye rakamlarındaki artışın, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yapısal değişimlere duyduğu güven artışını yansıttığını söyledi.

Türkiye-Pakistan karma ekonomik toplantısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanlığındaki Türkiye Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. dönem toplantısına katıldı. Türkiye-Pakistan işbirliğinin stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Güllüce: '"Türkiye ve Pakistan'ı ticari ve ekonomik açıdan önemli stratejik partnerler olarak görüyorum. Karma Ekonomik Komisyon ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmalarının bu stratejik ilişkiyi canlı tutmakta hayati rol oynadığını düşünüyorum. İki ülke arasındaki yakınlığı artıracak her türlü çabayı destekleyeceğimi bilmenizi isterim. Bununla birlikte bu toplantıda alınacak kararların uygulamaya konulması halinde ikili ekonomik ilişkilere somut katkılar sağlanabileceğini vurgulamak istiyorum. şeklinde konuştu.

Yabancı yatırımlar, Türkiye'ye güveni gösterir
Bakan Güllüce, ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye rakamlarında son yıllarda görülen artışın, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yapısal değişimlere dair artan güvenlerini yansıttığına dikkati çekti.

Son dönemde iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi sürekli artış gösterse de mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelinden uzak olduğunu vurgulayan Bakan Güllüce, şöyle devam etti:

'Önümüzdeki dönemde hedefimiz, ticari ve ekonomik işbirliğini, ikili ilişkiler zincirine sağlam bir halka olarak eklemek ve bu alandaki ilişkileri, mükemmel düzeydeki siyasi ilişkiler seviyesine çıkarmak olmalıdır. 2013'te ticaret hacmimiz 722 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013'te ithalatımız 437 milyon dolar olurken ihracatımız 285 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 8 aylık veriler itibarıyla ise ticaret hacmimiz 486 milyon dolar olmuştur. 2014 yılı 8 aylık dönemde Pakistan'a ihracatımız 178 milyon dolar olurken ithalatımız 308 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir. Küresel krizin etkilerinin tüm etkilerine rağmen, ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırabilmek için elimizdeki imkânları etkili şekilde kullanmamız icap etmektedir.'

Bu kapsamda Türk ihraç ürünlerinin Pakistan piyasasında daha iyi tanıtılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğine işaret eden Güllüce, ekonomik işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak ve işbirliği alanlarının geniş yelpazeye yayılmasının faydalı olacağını aktardı.

Bakan Güllüce, toplantıda bakanlık olarak uyguladıkları projeler, çalışmalar ve yatırımlar hakkında da bilgi verdi.