Yalıtımsız çatıların zarar bilançosu

ÇATIDER Başkanı M. Nazım Yavuz, yalıtımsız ve hatalı çatıların geçtiğimiz 10 yılda ülke ekonomisine 26 milyar TL zarar verdiğini söyledi

Yalıtımsız çatıların zarar bilançosu

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, çatı ve yalıtım uygulamalarının standartalara uygun olarak yapılması halinde tüketici bütçesine önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Son 10 yılın zararı büyük
Yavuz, geçtiğimiz 10 yılda yalıtımsız ve hatalı çatıların ülke ekonomisine verdiği zararın 26 milyar TL' ye ulaştığını kaydederek: 'Sadece 2013 yılında yaklaşık 4 milyar TL sorunlu ve günümüz gereksinimlerini karşılamayan çatılar yüzünden boşa harcandı. Yenileme, aktarma ve tamirat çalışmaları yıllık 5 milyon metrekare civarında olup, parasal büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyon doları aştı. Yalıtım ile enerji harcamalarını en az yüzde 50 oranında azaltabiliriz .' dedi.

Çatı yenileme ve tamiratına 1.2 milyon
Yavuz, çatılarda yapılan yenileme, aktarma ve tamirat çalışmalarının yıllık 5 milyon metrekare, parasal büyüklüğünün ise yaklaşık 1,2 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirterek, 'Çatılarımızdaki yenileme ve tamiratın güvenilir, standartlara uygun sertifikalı malzemeler ile sertifikalı ve konusunda uzman çatı ustaları tarafından yapılması durumunda her yıl yapılan tamirat sıklığı azalacaktır. Yalıtım kalitesinin artması ile ısı kayıpları azalarak ekonomimize büyük kazançlar sağlanacaktır. Bu safhada çatı yalıtımının öneminin topluma çok iyi anlatılması, bilinçlenme sağlanması, yasa ve yönetmeliklerde çatı yalıtımının zorunlu olması, uygulama ve ürün konusunun da firmaların inisiyatifine bırakılmadan belirli standartlar ve yükümlülükler getirilmesi gerekiyor.' dedi.

Çatı Yalıtımı

2017'ye kadar zorunlu
Yavuz, Enerji Verimliliği Kanunu gereğince, tüm binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, 'Ülkemizdeki mevcut binaların 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almalarının teşviki için yönetmelikte bina alım satım ve kiralama aşamasında mal sahibi tarafından yeni kullanıcısına verilmesi öngörülmüştür. Yürürlükteki mevzuatın etkin şekilde uygulanabilmesi için ilgili mercilerin personeli, yerel yönetimler, yapı denetim şirketleri ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı Şirketleri eğitilmelidir. Tabii bu mercilerin de denetlenmesi gerekir. Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Performans Yönetmelikleri, Enerji Kimlik Belgesi uygulaması, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılmasına yönelik yasal düzenlemeler sektör için önemli fırsatlar sunuyor.' dedi.

Enerji tüketimini 80 kilovatsaate düşürmeliyiz
Kaçak, denetimsiz yapılar ve uygulamalar sonucunda ortaya çıkan kalitesiz, kısa ömürlü ve enerji israf eden yapıların önemli bir sorun olduğunu da hatırlatan Yavuz, “Avrupa Birliği’nin 20-20-20 planı ile 2020 yılına kadar enerji tüketimini yüzde 20 azaltmayı, yenilenebilir enerji kullanımında yüzde 20 artışı ve zararlı sera gazı salımını en az yüzde 20 azaltmayı hedeflediğini düşünürsek; Türkiye olarak bizim de binalarımızdaki enerji tüketimini kısa dönemde metrekare başına yılda 80 kilovatsaat seviyesinin altına düşürmemiz gerekiyor. Bu değerlere ulaşabilmek ancak çatı ve çatı sistemlerine önem verilmesi ile sağlanabilir” diye konuştu.