Yalnızca bir ilin havası temiz

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hava kalitesi limiti dikkate alınarak yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye'de sadece bir il temiz havaya sahip

Yalnızca bir ilin havası temiz

Temiz Hava Hakkı  Platformu, geçen yıl tüm dünyada "kırmızı alarm" seviyesine yükselen hava kirliliğinin Türkiye boyutundaki verileriyle ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Hazırlanan bu rapora göre, Türkiye'de hava kirliliğine neden olan PM10 partikülü için 2015'te verilen yıllık limit 56 mikrogram/metreküp olarak belirlenirken, 2015 yılında Türkiye'de 81 ilin 41'inde bu limit aşıldı. Türkiye'de en yüksek düzeyde hava kirliliği görülen iller; Aksaray, Ağrı ev Muş olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesi limiti dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ise sadece Çankırı'da değerlerin belirlenen limitin altında olduğu ortaya çıktı. Özellikle Samsun, Bursa, Manisa, İstanbul, Kayseri, Adana ve Bursa istasyonlarında yılda 250 günden fazla süren bir ölçüm sonucunda, günde 50 mikrogram/metreküpten fazla PM10 partikülü ölçümü yapıldı. Kömürlü termik santraller nedeniyle Türkiye'de her yıl en az 2 bin 876 erken ölüm, 4 bin 311 hastaneye yatış ve 637 bin 643 iş günü kaybı yaşanıyor. Kömürlü termik santrallerin hastalık ve ölüm nedeniyle yarattığı olumsuz ekonomik yük 2,9 - 3,6 milyara euro arasında değişiyor. 

41 ilde limit aşıldı
Hava kirliliğine neden olan partikül için belirlenen limit tam 41 ilde aşıldı. Türkiye'de sadece Çankırı'nın belirlenen limitlerin çok altında olarak temiz havaya sahip olduğu belirlendi. Yapılan incelemelere göre Türkiye'de hava kirliliği özellikle 2015 yılında büyük seviyede artış gösterdi. Hava kirliliği başta akciğer kanseri ve solunum yolları hastalıkları olmak üzere pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hava kirliliğini önleme konusunda hükümetin acil olarak adım atması gerektiğini vurgularken, hava kirleticileri için Dünya Sağlık Örügütü tarafından önerilen sınır değerlerinin kullanılmasını sağlamak amacıyla yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyorlar.