Yapı Bilgi Modellemesi geliyor

İnşaat sektöründe maliyet ve zamandan tasarruf elde edilmesini sağlayan BIM uygulamalarıyla olası iş kazalarının da minimuma indirilmesi hedefleniyor

Yapı Bilgi Modellemesi geliyor

3D yazılım lideri Autodesk ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle oluşturulan "BIM Uzmanlık Sertifika Programı" ile inşaat sektöründe önemli bir ihtiyacın karşılanması planlanıyor. İnşaat sektöründe maliyet ve zamandan tasarruf elde edilmesini sağlayan BIM uygulamalarıyla olası iş kazalarının da minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Yapı Bilgi Modellemesi
Dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)'in gerçek örnekler üzerinden işlenmesi ve bu sayede katılımcıların gerçek hayattaki BIM uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefleyen program, İTÜ SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından gerçekleştirilecek. Autodesk'in teknoloji, içerik ve uzman görüşleri ile destek vereceği bu eğitim programı ile, inşaat sektörünün önemli bir ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.  

Yapı Bilgi Modellemesi

BIM Eğitimi Neden Önemli?
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) binayı henüz sahada fiili olarak yapmadan sanal olarak inşa etmeyi ve karşılaşılabilecek her türlü problemi (farklı elemanların çakışması, işin zamanında yetişmemesi, olabilecek iş kazaları gibi) sanal model üzerinde çözmeyi amaçlar. Benzer yaklaşımlar, seri üretim yapan diğer sektörlerde görülebilir, ancak inşaat sektöründe binanın tam teşekküllü bir prototipini yapmak BIM öncesinde mümkün değildi. Bu da inşaatın maliyetinin artmasına, süresinin uzamasına, kalitesinin düşük olmasına ve iş kazalarına sebep oluyordu. BIM yaklaşımı ile bugün bu sorunların büyük oranda üstesinden gelinmesi mümkün oluyor.

ABD ve Kuzey Avrupa ülkelerinde inşaat sektörünün BIM konseptine geçiş sürecinin adımlarından biri, BIM uzmanlık sertifika programlarıydı. Bu programlar sayesinde hem farkındalık yaratılabildi hem de sektörün ihtiyaç duyduğu uzman işgücü yetiştirildi. Yeterli sayıda uzman işgücü oluştuktan sonra, kamu projelerinde BIM kullanılması zorunlu hale getirildi. Son 6-7 yıl içinde ABD, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kamu projelerinde BIM kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini eklemek gerekiyor. Türkiye'de ise henüz böyle bir girişim bulunmuyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, henüz BIM konseptinin yeterince anlaşılmamış olması ve buna bağlı olarak yetişmiş işgücünün bulunmaması...

Türkiye'de bir İlk
Türkiye'de henüz hiçbir organizasyon veya kuruluş BIM sertifikası vermiyor. Dünyada BIM alanında önde gelen ülkelere bakıldığında ise bu tür sertifika programlarının son 7-8 içinde verildiği görülüyor. Program Koordinatörü Doç. Dr. Esin Ergen Pehlevan"Bu program içerik olarak oldukça zengin. Sadece belli bir yazılımın kullanılmasına yönelik değil; genel olarak BIM kavramının açıklanması, dünyadan örneklerle öneminin ve faydalarının öne çıkarılması, örnek olaylar üzerinden avantaj ve dezavantajlarının ve nasıl uygulandığının açıklanması, BIM'e geçmek isteyen firmaların izlemesi gereken adımlar gibi ana başlıklar ile BIM kavramı açıklandıktan sonra ikinci modülde detaylı bir uygulama gerçekleştirilecek, üçüncü adımda ise katılımcılar uzun bir sınava tabi tutularak uygulamaları gerçekleştirmedeki başarıları ölçülecek." şeklinde konuştu.

Bu program sayesinde inşaat sektöründe, yapıların önce sanal BIM modelleri oluşturulacak ve bu modeller üzerinden ilerlenerek maliyet, zaman, kalite kayıpları ciddi oranda düşecek. İyi bir planlama ve yönetim sayesinde bazı iş kazalarının önüne geçilebilecek. BIM, inşaat sektöründe çalışan mimar, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, diğer uzmanlar ve danışmanların daha verimli çalışmasını sağlayacak, bu paydaşlar arasında veri paylaşımını kolay ve etkin bir hale getirecek. Bunun yanı sıra, binayla ilgili tüm veriler BIM modeli ile entegre olarak yapı sahibine teslim edilebileceği için "bina işletmesi" aşamasında da daha verimli ve etkin çalışılmasına yardımcı olacak. İnşaat sektörü ile çalışan tüm tedarikçiler ve alt yükleniciler de BIM'in bu faydalarının yansımalarını kendi alanlarında görebilecek.