Yapı denetimleri sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 'şantiye denetimleriyle' ilgili bilgi verdi. Güllüce, 18 binin üzerinde şantiye denetimi yapıldığını ve 155 kuruluşun belgesinin iptal edildiğini açıkladı

Yapı denetimleri sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 'şantiye denetimleriyle' ilgili bilgi verdi. Güllüce, 18 binin üzerinde şantiye denetimi yapıldığını ve 155 kuruluşun belgesinin iptal edildiğini açıkladı.

Olası afetler ve can kaybı tehlikesi
Denetimi yapılan kuruluşlardan bin 855 tanesinin faal olarak görevine devam ettiğini açıklayan Bakan Güllüce: '4708 sayılı Kanun'un 81 ilde uygulanmaya başlandığı 01.01.2011 tarihinden bugüne kadar Bakanlıkça gerçekleştirilen 18317 şantiye denetimi sonucunda 1566 adet kuruluşa geçici faaliyet durdurma cezası verilmiş, 155 adet kuruluşun ise belgesi iptal edildi.' şeklinde konuştu.

Denetimler nasıl yapılıyor?
apı denetim kuruluşlarının görevlerini mevzuata ve standartlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespitine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir takvim yılı içinde her bir yapı denetim kuruluşunun en az 6 kere şantiye denetimi yapılıyor. Denetimler de öncelikle gerçekleşen imalatların yapının ruhsat ve eki projesine uygunluğuna bakılıyor; ayrıca şantiye şefinin işin başında bulunup bulunmadığı, denetim sırasında beton dökümü var ise; sorumlu denetçilerle kontrol elemanlarının ve ilgili laboratuvar kuruluşu personelinin şantiyede olup olmadığı ve dökülen beton sınıfının projesindeki beton sınıfına uygunluğu ve slump deneyi sonuçları da kontrol ediliyor.

Mevzuata uygun görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları ve denetim elemanları hakkında ise bir yıla kadar geçici faaliyet durdurma cezası verilerek, üç kere faaliyet durdurma cezası alan kuruluşların ise belgesi iptal ediliyor. Ayrıca görevini yerine getirmeyen mimar ve mühendisler hakkında işlem yapmak üzere ilgili meslek odası bildirimine ek olarak ve sorumluluğunu yerine getirmeyen kuruluşun ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi ve laboratuvar görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuluyor.