Yapı ruhsat yüzölçümlerinde dev düşüş

2015 yılının ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen yapıların bina yüzölçümünde yüzde 44.5'lik düşüş yaşandı

Yapı ruhsat yüzölçümlerinde dev düşüş

2015 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 47,5'lik düşüş yaşandı. Yapı ruhsatı yüzölçümündeki düşüş yüzde 44,5, değeri yüzde 40,2, daire sayısı yüzde 41,2 oranında gerçekleşti

2015 Ocak-Mart dönemi
Yapıların toplam yüzölçümü 37,1 milyon m² iken; bunun 19,9 milyon m2’si (yüzde 53,8) konut, 9,8 milyon m2’si (yüzde 26,4) konut dışı ve 7,3 milyon m2’si (yüzde 19,8) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 25,9 milyon m² (%69,8) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,7 milyon m² (yüzde 10,0) ile ofis (işyeri) binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 30,6 milyon m² (yüzde 82,7) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 5,8 milyon m² (yüzde 15,5) ile devlet sektörü ve 651 bin m² (yüzde 1,8) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 174 bin 52 dairenin 156 bin 490’ı özel sektör, 13 bin 999’u devlet sektörü ve 3 bin 563’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 8,7 milyon m2 (yüzde 23,4) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 3,1 milyon m² (%8,4) ile Ankara, 1,7 milyon m² (yüzde 4,5) ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Hakkari, Tunceli ve Şırnak oldu.

Yapı kullanım izinlerinde yüzde 45.4'lük düşüş
2015 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %51,2, yüzölçümü yüzde 45,4, değeri %42,0, daire sayısı yüzde 40,6 oranında azaldı. 

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2015 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 29,9 milyon m2 iken; bunun 18,0 milyon m²’si (%60,4) konut, 7,1 milyon m2’si (yüzde 23,7) konut dışı ve 4,7 milyon m2’si (yüzde 15,9) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 22,3 milyon m² (%74,6) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,7 milyon m² (yüzde 12,5) ile ofis işyeri binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 26,1 milyon m² (%87,5) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 2,7 milyon m² (yüzde 9,0) ile devlet sektörü ve 1,1 milyon m² (%3,5) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 154 bin 657 dairenin 144 bin 901’i özel sektör, 5 bin 150’si devlet sektörü ve 4 bin 606’sı yapı kooperatifleri tarafından alındı. İllere göre 5,2 milyon m2 (yüzde 17,5) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 3,8 milyon m² (yüzde 12,6) ile Ankara, 1,7 milyon m² (%5,8) ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Bitlis oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 32 bin 262 adet (yüzde 20,9) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 14 bin 560 adet (yüzde 9,4) ile Ankara ve 10 bin 698 adet (%6,9) ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Muş oldu.  Daire sayılarına göre, İstanbul ili 43 bin 354 adet (yüzde 24,9) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 11 bin 284 adet (%6,5) ile Ankara ve 9 bin 405 adet (yüzde 5,4) ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Tunceli ve Muş oldu.