Yapı ruhsatı için su yalıtımı şartı Haziran 2018'de başlıyor

29 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve binalarda su yalıtımını zorunlu hale getiren yönetmelik 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yapı ruhsatı için su yalıtımı şartı Haziran 2018'de başlıyor

Binalarda su yalıtımını zorunlu hale getiren yönetmelik 29 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Haziran 2018 itibarıyla uygulanmaya başlanacak yönetmelik yeni binalar için hazırlanan projelerde su yalıtımının zorunluluğuna işaret ediyor. Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, yönetmeliğin binanın taşıyıcı kısımlarının koruma altına alınması açısından büyük önem taşıdığnıı belirterek: "Türkiye artık daha ideal, daha konforlu ve daha az enerji tüketen yapılara doğru gidiyor. Bu adımları son derece olumlu karşılıyoruz..." dedi. 

Su yalıtımı yönetmeliği 2018 Haziran'ında yürürlüğe giriyor

29 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve binalarda su yalıtımını zorunlu kılan yönetmelik sektör temsilcilerinden destek gördü. Yönetmelik, yeni yapılacak binaların toprak ve zemin ile temas halinde olan bölümlerinin, temel, döşeme ve bodrun duvarlarının su yalıtımı işlemi ile desteklenmesine düzenlerken, mevcut binalarda ise su yalıtımı gerektiren tadilat ve su etkisine karşı yalıtım ya da drenaj işlemleri yeterli olacak. Yeni binalarda bu şartları yerine getirmeyen binalara yapı ruhsatı verilmeyecek. 

Yapı stoğu kalitesini artıracak karar

Kararnamenin sektördeki yapı stoku kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyen ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, konuyla ilgili olarak yıllardır yürttükleri çalışmaların olumlu sonuç verdiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Baştanoğlu, ısı yalıtımının ardından su yalıtımının da zorunlu tutulmasının yapılar ve sektör açısından memnuniyet verici olduğunu hatırlatarak: " Çatılarda yapılan ısı yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufunun yanı sıra, yoğuşmayı (terlemeyi) önlerken, su yalıtımı uygulamaları da yağış sularının yapıya zarar vermesini engelleyerek bir bütün oluşturur. Yönetmeliğin, tüketiciler, yapımcılar, tasarımcılar ve denetimciler için yol gösterici olması bekleniyor. Sektörümüz açısından olumlu bur süreç olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu. 

Yönetmelik ne getiriyor?

Binalarda yapı ruhsatı için aranacak temel şartlardan biri haline gelen su yalıtımı yönetmeliği ile birlikte doğru malzeme seçimi ve doğru uygulamanın özendirildiğini de dile getiren Baştanoğlu: "Balkon, çatı, teras, su deposu gibi su ve neme maruz kısımlarda uygulanacak su yalıtım kurallarını da içeriyor. Balkon ve çatılarda uygulanacak yalıtım detayları; yüzeyin eğimi, alanı, kullanım amacı, çatının türü, bitkilendirme yapılıp yapılmayacağı, maruz kalacağı en düşük ve en yüksek sıcaklıklar, rüzgâr yükleri, yağış miktarı, güneşin zararlı ışınları gibi iklim koşullarına bağlı etkiler dikkate alınarak belirlenecek. Toprak veya dış hava ile temas eden eğimli çatılar, teras çatılar ile balkon gibi alanlardaki su yalıtım tedbirleri, basınçsız su etkisi dikkate alınarak tasarlanacak" şeklinde konuştu. 

Çatı ve balkon yüzeylerinde suyun birikmemesi ve suyun yapıdan uzaklaştırılması amacıyla döşenen tahliye sisteminin, çatının kullanım gayesi ve ebatları ile yağış oranı gibi özelliklerden hareketle tasarlanacağı bilgisini de veen Baştanoğlu: ". Çatılarda yağmur suyunun yapı içine alınmadan en kısa mesafeden bina dış cephesinden uzaklaştırılması gerekecek. Yapısal geçirimsizlik için nitelikli beton kullanılacak, açık teraslarda malzemenin güneş ışınlarına dayanım şartı aranacak ve yeşil çatılar için malzemede ilave özelliklerin sağlanması da zorunlu olacak. Su yalıtımı detayları, drenaj sistemleri ve kullanılacak malzemeler, ilgili standartları da belirtilerek, ilgisine göre mimari ve tesisat projelerinde gösterilecek" ifadelerini kullandı.