Yapı ruhsatı istatistiklerindeki gelişim sürüyor

2017 yılının ilk yarısında, yapı ruhsatı alan bina sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.6 oranında yükseldi.

Yapı ruhsatı istatistiklerindeki gelişim sürüyor

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı istatistiklerinde belirgin bir artış kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yayınlanan Yapı İzin İstatistikleri'ne göre, bu yılın ilk yarısında Belediyeler tarafından alınan yapı ruhsatları oranları geçen yılın aynı dönemine kıyasla bina sayısı bazında yüzde 7.6, yüzölçümü bazında yüzde 16.3, değer bazında yüzde 35.3 ve daire sayısı bazında da yüzde 21.6 oranında artış kaydetti. 

Yapı ruhsatı istatistiklerindeki yükseliş sürüyor

2017 yılı Ocak Haziran döneminde yapı izin istatistiklerinde belirgin bir artış ölçümlendi. Bu dönemde yapıların toplam yüzölçümü 123.8 milyon metrekareye ulaştı. Bu oranın içinde konutun payı 69.9 metrekare düzeyinde iken, konut dışı bağımsız birimlerin metrekeraeleri ise 26.9 milyona ulaştı. ortak kullanım alanı olarak belirlenen kısımlar ise 26.9 milyon metrekare olarak belirlendi. Kullanım amacına göre yapılan ayrımlarda ise 95.5 milyon metrekarelik alanlar, iki ya da daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar olarak belirlendi. 7.3 milyon metrekare ise kamu, eğlence, eğitim, hastane ve bakım kuruluşları binalarına ayrıldı. 

Sahipliklerine göre yapı ruhsatları

Yapı sahipliklerine göre yapılan analizlerde ise özel sektörün 103.7 milyon metrekare ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Devlet sektörünün 18.2 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldığı bu kategoride, yapı kooperatiflerinin ise 1.9 milyon metrekarelik paya sahip olduğu görüldü. Yapı sahiplikleri bazında daire sapisi açısından da, özel sektöre ait daire sayısı, 572 bin 797 adet ile ilk sırada yer aldı. Devlet sektörünün payı 41 bin 378 adet olurken, yapı kooperatiflerinin daire sayısı payı ise 6 bin 7 adet olarak belirlendi. 

Kentlere göre yapı ruhsatı payları

Toplam yüzölçümü bazında ise en yüksek payı İstanbul'un aldığı göüldü. 24.4 milyon metrekarelik İstanbul'u, 13.5 milyon metrekare ile Ankara, 7.2 milyon metrekare ile de İzmir kenti izledi. Yüzölçümü bazında en düşük kent ise Muş olurken, Muş'u Tunceli ve Hakkari kentleri izledi. Daire sayıları bazında ise İstanbul kentinin 129 bin 791 adet ile ilk sırada yer aldığı göüldü. İstanbul'u 51 bin 11 adet ile Ankara, 40 bin 602 adet ile de İzmir kenti izledi. Daire sayısı bazında en düşük kentler ise Hakkari, Muş ve Tuneli olarak sıralandı. 

Yapı kullanma izin belgelerinde son durum 

Bu döne içinde Belediyeler tarafından verilen yapı kullanım izin belgelerinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla bina yasında yüzde 1.9, yüzölçümünde yüzde 8.7 ve değer açısında da yüzde 27.2 oranında artış saptanırken, daire sayısındaki artış da yüzde 9.0 olarak belirlendi. Bu kategoride de şu verilere ulaşıldı: 

- Yapı izni alan binaların 2017 yılının ilk 6 ayında toplam yüzölçümü bazında 76.1 milyon metrekareye ulaştığı görüldü. Bu toplam içinde konutların metrekaresi 44.1 milyon metrekare, konut dışı yapıarın payı ise 16.8 milyon metrekare olarak belirlendi. Topkan ve perakende ticaret binalarının payı ise 4 milyon metrekare oldu.

- Bu kategoride de en yüksek paya 64.8 milyon metrekare il özel sektör sahip oldu. Devlet sektörünün payı 9.3, yapı kooperatiflerinin payı ise 2 milyon metrekare oldu. 

- Yapıların toplam yüzölçümü bazında ilk sırada 14.6 milyon metrekare ile İstanbul ilk sırada geldi. İstanbul daire sayısı bakımından da 84 bin 440 adet ile ilk sırada yer aldı.